Za pomocą Dedykowanych Newsletterów możesz stworzyć unikalną segmentację opartą na konkretnej liście kontaktów, danych demograficznych lub kombinacjach poprzednich interakcji klientów z witryną.

Na przykład sklep internetowy może wysłać wiadomość do kobiet z Berlina, które złożyły co najmniej trzy zamówienia. Dlaczego nie?

Dzięki tagetowaniu do tak zaangażowanej i wysoce posegmentowanej grupy, prawdopodobieństwo uzyskania wyższego wskaźnika otwarć i kliknięć jest znacznie wyższe. To z kolei oznacza zmniejszenie liczby wymaganych wiadomości bez utraty wydajności i przy jednoczesnej poprawie współczynnika konwersji.

Dowiedzmy się, jak skonfigurować Dedykowany Newsletter!


Jak skonfigurować Dedykowany Newsletter?

To begin, log into your edrone Workspace and go to ENGAGEMENTS > CUSTOM NEWSLETTER.

Krok 1: Rozpocznij

Pierwszym krokiem jest wybór, czy chcesz stworzyć nową kampanię czy edytować już istniejąca. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk DALEJ: WYBIERZ JĘZYKI lyb wybierz JĘZYK z paska postępu u góry ekranu.

Krok 2: Język

Po lewej stronie w sekcji JĘZYK zobaczysz przegląd Twoich klientów (liczebność, ilość języków oraz najbardziej popularne z nich).

W oparciu o te informacje możesz wybrać czy chcesz wysłać Twój Newsletter tylko w jednym języku (Wiadomość bez podziału na języki), czy w więcej, niż jednym (Wiadomość z podziałem na języki). Możesz wybrać dowolną ilość języków.

UWAGA: Informacje dotyczące języków są zbierane automatycznie przez edrone z ustawień językowych przeglądarek Twoich klientów. Oznacza to, że nie jest to związane z konkretną lokalizacją. Na przykład jeśli klient mieszka we Francji, ale korzysta z przeglądarki w języku angielskim, to będzie traktowany jako klient anglojęzyczny.

Kliknij przycisk DALEJ: NADAWCA lub wybierz NADAWCA z paska postępu.

Krok 3: Nadawca

W tym miejscu skonfigurujesz nadawcę maila: Nazwa, email, odpowiedź do. Możesz wprowadzić nowe dane lub wybrać jednego z predefiniowanych nadawców (np. tego samego, którego używałeś wcześniej do innych newsletterów).

Kliknij przycisk DALEJ: DESIGN lub wybierz DESIGN z paska postępu.

Krok 4: Design

W tej sekcji zaprojektujesz Twoja wiadomość mailową. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak używac Edytora Drag 'n' Drop.

Aby kontynuować wybierz KODY RABATOWE z paska postępu.

Krok 5: Kody rabatowe (opcjonalnie)

Możliwe jest dodanie kuponów do każdego maila. Możesz wybrać pomiędzy Statycznymi (te same kupony dla wszystkich klientów) i Dynamicznymi (każdy klient otrzymuje unikalny kupon). Rekomendujemy używanie dynamicznych kuponów tam, gdzie jest to możliwe.

Niezależnie od Twojego wyboru, będziesz musiał przesłać plik CSV z Twoimi kuponami.

Gdy Twoje pliki będą już gotowe, kliknij PRZEŚLIJ (CSV). Wybierz która kolumna zawiera kupony, zaznacz pole, jeśli chcesz zignorować pierwszy wiersz pliku (np. tytuły kolumn). Jeśli wszystko jest w porządku kliknij na POTWIERDŹ KOLUMNĘ. W prawym górnym rogu ekranu powinien pojawić się zielony komunikat potwierdzający.

Aby kontynuować, kliknij DALEJ: ODBIORCY lub wybierz ODBIORCY z paska postepu.

Krok 6: Odbiorcy

Newsletter Dedykowany pozwala Ci zaangażować konkretne grupy kontaktów lub stworzyć unikalną segmentację, opartą na wielu różnych parametrach.

LISTA STATYCZNA

Jest to opcja, którą możesz wybrać, jeśli chcesz wysyłać newsletter do konkretnej bazy kontaktów. Każda baza danych, którą załadujesz, będzie dostępna w rozwijanym menu Static List. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak załadować bazę danych kontaktów.

image2019-5-17_12-26-48.png

LISTA DYNAMICZNA

Korzystając z listy dynamicznej, możesz dotrzeć do klientów na podstawie ich interakcji z Twoją witryną lub poprzednich newsletterów:

  • Koszyki porzucone wczoraj

  • Klienci z zamówieniami

  • Klienci, którzy odwiedzili stronę w ciągu ostatnich dwóch tygodni

  • Klienci, którzy nic nie kupili w ciągu ostatniego miesiąca

  • Średni oraz płacący najwięcej

  • Klienci, którzy nie kupili nic w ciągu ostatnich 3 dni / 10 dni / 4 miesięcy

  • Klienci, którzy otworzyli wiadomość w ciągu ostatnich 30 / 60 / 90 / 120 dni

CUSTOM ANY CUSTOMER FIELDS

Dzięki tej opcji możliwe jest stworzenie segmentacji na podstawie kilku cech, używanych pojedynczo lub łącznie: kraj, miasto, imię, język, płeć, liczba zamówień, całkowita wartość zamówienia.

Możliwa jest również dalsza segmentacja według statusu subskrypcji:

  • SUBSKRYBUJĄCY Użytkownicy, którzy są zapisani na Twoją listę mailingową.

  • STATUS SUBSKRYPCJI NIEZNANY: Użytkownicy, którzy podali swój adres mailowy (np. zakładając konto lub robiąc zakupy), ale nie są zapisani na Twoją listę mailingową.

  • SUBSKRYBUJĄCY oraz STATUS SUBSKRYPCJI NIEZNANY Oba z powyższych.

Po wybraniu Twoich odbiorców, kliknij przycisk DALEJ: DATY lub wybierz DATY z paska postępu.

Krok 7: Daty

W tym miejscu zdecydujesz, kiedy będzie wysyłany Twój newsletter. Możesz wybrać natychmiastową wysyłkę lub zaplanować ją na inny dzień i godzinę.

UWAGA: W edrone posługujemy się strefą czasową CET.

Prawie gotowe! Kliknij przycisk DALEJ: PODSUMOWANIE lub wybierz PODSUMOWANIE z paska postępu.

Krok 8: Podsumowanie

Wyślij testowego maila, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Kiedy będziesz gotowy, kliknij przycisk WYŚLIJ TEST lub URUCHOM. I to wszystko!

Krok 9: Raporty

Aby zobaczyć wyniki osiągane przez Twój Newsletter, przejdź do sekcji RAPORTY na pasku postępu. Znajdziesz tam główne wskaźniki, takie jak przychód ze scenariusza zaangażowania oraz Sent (wysłane), Opened (otwarte), Clicked (kliknięte), Orders (zamówienia), Orders with Coupon (zamówienia z kuponem), Unsubscribed (wypisani), i CTR.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące Kategorii Newsletterów, skontaktuj się z nami na hello@edrone.me


Nie znalazłeś tego, czego szukałeś? Sprawdź linki poniżej:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?