Kategorie Newslettera

Targetuj wiadomości do klientów w oparciu o o rodzaj produktów, którymi są zainetersowani!

Aleksandra Stankowska avatar
Napisane przez Aleksandra Stankowska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ten rodzaj Newslettera pozwala na segmentację grupy odbiorców na osoby, które oglądały lub dodały produkty z danej kategorii produktowej, a następnie wysyłanie im wszystkich najnowszych premier lub wyprzedaży tej samej kategorii – lub alternatywnie, wysyłanie rekomendacji produktów z pokrewnych kategorii, skutecznie realizując strategię cross-sellingową.

Dowiedzmy się jak wykorzystać Kategorię Newslettera!

Jak skonfigurować Kategorię Newslettera

Aby rozpocząć, przejdź do sekcji ANGAŻUJ > KATEGORIA NEWSLETTERA

Krok 1. Rozpocznij

Pierwszym krokiem jest wybór, czy chcesz stworzyć nową kampanię, czy edytować już istniejąca. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk DALEJ: WYBIERZ JĘZYKI lub wybierz JĘZYK z paska postępu u góry ekranu.

Krok 2. Język

Po lewej stronie w sekcji JĘZYK zobaczysz przegląd Twoich klientów (liczebność, ilość języków oraz najbardziej popularne z nich).

Na podstawie tych informacji możesz wybrać czy chcesz wysłać Twój Newsletter tylko w jednym języku (Wiadomość bez podziału na języki), czy w więcej, niż jednym (Wiadomość z podziałem na języki). Możesz wybrać dowolną ilość języków.

UWAGA: Informacje dotyczące języków są zbierane automatycznie przez edrone z ustawień językowych przeglądarek Twoich klientów. Oznacza to, że nie jest to związane z konkretną lokalizacją. Na przykład jeśli klient mieszka we Francji, ale korzysta z przeglądarki w języku angielskim, to będzie traktowany jako klient anglojęzyczny.

Kliknij przycisk DALEJ: NADAWCA lub wybierz NADAWCA z paska postępu.

Krok 3. Nadawca

W tym miejscu skonfigurujesz nadawcę maila: Nazwa, email, odpowiedź do. Możesz wprowadzić nowe dane lub wybrać jednego z predefiniowanych nadawców (np. tego samego, którego używałeś wcześniej do innych newsletterów).

Kliknij przycisk DALEJ: DESIGN lub wybierz DESIGN z paska postępu.

Krok 4. Design

W tej sekcji zaprojektujesz Twoja wiadomość mailową. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak używać Edytora Drag 'n' Drop.

Aby kontynuować wybierz KODY RABATOWE z paska postępu.

Krok 5. Kody rabatowe (opcjonalnie)

Możliwe jest dodanie kuponów do każdego maila. Możesz wybrać pomiędzy Statycznymi (te same kupony dla wszystkich klientów) i Dynamicznymi (każdy klient otrzymuje unikalny kupon). Rekomendujemy używanie dynamicznych kuponów tam, gdzie jest to możliwe.

Niezależnie od Twojego wyboru, będziesz musiał przesłać plik CSV z Twoimi kuponami.

Gdy Twoje pliki będą już gotowe, kliknij PRZEŚLIJ (CSV). Wybierz która kolumna zawiera kupony, zaznacz pole, jeśli chcesz zignorować pierwszy wiersz pliku (np. tytuły kolumn). Jeśli wszystko jest w porządku kliknij na POTWIERDŹ KOLUMNĘ. W prawym górnym rogu ekranu powinien pojawić się zielony komunikat potwierdzający.

Aby kontynuować, kliknij DALEJ: ODBIORCY lub wybierz ODBIORCY z paska postepu.

Krok 6. Odbiorcy

Kategorie Newslettera pozwalają na segmentację klientów w oparciu o ich interakcję (przeglądanie produktów, dodanie do koszyka lub zamówienie ich) z jedną lub z kilkoma kategoriami produktów w Twoim sklepie.

Możesz wybrać jedną z tych interakcji z rozwijanego menu:

Możliwe jest wybranie jednej lub więcej kategorii. Te kategorie oparte są na feedzie produktowym Twojego sklepu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o feedzie produktowym.

Każda opcja może być filtrowana według miesiąca (od bieżącego miesiąca do ostatnich 6 miesięcy) i miasta. Możliwa jest również dalsza segmentacja według statusu subskrypcji:

  • SUBSKRYBUJĄCY Użytkownicy, którzy są zapisani na Twoją listę mailingową.

  • STATUS SUBSKRYPCJI NIEZNANY: Użytkownicy, którzy podali swój adres mailowy (np. zakładając konto lub robiąc zakupy), ale nie są zapisani na Twoją listę mailingową.

  • SUBSKRYBUJĄCY oraz STATUS SUBSKRYPCJI NIEZNANY Oba z powyższych.

Po wybraniu Twoich odbiorców kliknij przycisk DALEJ: DATY lub wybierz DATY z paska postępu.

Krok 7. Daty

W tym miejscu zdecydujesz, kiedy będzie wysyłany Twój newsletter. Możesz wybrać natychmiastową wysyłkę lub zaplanować ją na inny dzień i godzinę.

UWAGA: W edrone posługujemy się strefą czasową CET.

Prawie gotowe! Kliknij przycisk DALEJ: PODSUMOWANIE lub wybierz PODSUMOWANIE z paska postępu.

Krok 8: Podsumowanie

Wyślij testowego maila, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo. Kiedy będziesz gotowy, kliknij przycisk WYŚLIJ TEST lub URUCHOM. I to wszystko!

Krok 9: Raporty

Aby zobaczyć wyniki osiągane przez Twój Newsletter, przejdź do sekcji RAPORTY na pasku postępu. Znajdziesz tam główne wskaźniki, takie jak przychód ze scenariusza zaangażowania oraz Sent (wysłane), Opened (otwarte), Clicked (kliknięte), Orders (zamówienia), Orders with Coupon (zamówienia z kuponem), Unsubscribed (wypisani), i CTR.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące Kategorii Newsletterów, skontaktuj się z nami na hello@edrone.me


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?