Statystyki, wskaźniki i dane są podstawą każdego eCommerce. Jednak czym innym jest dostęp do tony danych rozproszonych w kilku miejscach, a czym innym uporządkowany, klarownie opisany raport dostępny w jednym miejscu.

Tak właśnie działa nowy raport w panelu edrone. Raport General Overview wyświetla w jednym miejscu i w czasie rzeczywistym najważniejsze wskaźniki Twojego sklepu eCommerce.

Jego zadaniem jest umożliwienie szybkiej oceny kondycji sklepu internetowego dla dowolnego czasu (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok lub inny zakres). Po zapoznaniu się z wynikami i porównaniu ich z Twoimi celami biznesowymi będziesz w stanie określić, czy dany okres był korzystny, co w Twojej strategii działa, a co wymaga zmiany oraz jaki dokładnie przychód uzyskujesz dzięki edrone.

Kliknij na poniższe linki, aby przejść bezpośrednio do sekcji, która Cię interesuje lub przeczytaj cały artykuł by mieć pełen wgląd w to, jakie korzyści przyniesie Twojej firmie nasz nowy raport!


Główne funkcje, aktualizacje i ograniczenia

Nowy dashboard został stworzony w oparciu o nasze doświadczenie w pracy z ponad 1000 sklepów internetowych na całym świecie, wywiady z dotychczasowymi użytkownikami edrone, benchmarki technologii marketingowych oraz najlepsze praktyki UX.

Zawiera wszystkie metryki dostępne dotychczas w edrone, a także kilka zupełnie nowych, takich jak CLV (Customer Lifetime Value), AOV (Average Order Value), przyrost bazy kontaktów dla newsletterów email i push, Repeat Rate oraz Purchase Frequency.

Ze względu na ograniczenia techniczne, nowe metryki zostały obliczone na podstawie około 12-18 miesięcy danych historycznych, zanim dashboard został wdrożony. Okresy zbierania danych dla każdej z metryk są opisane poniżej:

 • Subskrybenci email są liczeni od początku integracji

 • Przychody ze scenariuszy automatyzacji są liczone na podstawie danych sięgających końca 2019 r.

 • Przychód z Marketing Machine jest liczony od marca 2020 r.

 • AOV jest liczone od 18 marca 2020 r.

 • CLV i jego komponenty są liczone od 17 kwietnia 2020 r.

 • Repeat Rate jest liczony od maja 2020 r.

 • Subskrybenci Push są liczeni od kwietnia 2021


Jak poruszać się po naszym nowym raporcie

Aby znaleźć Twój raport General Overview, zaloguj się do panela głównego, z menu po prawej stronie wybierz RAPORTY > GENERAL OVERVIEW.

Omówimy szczegółowo wszystkie części raportu. Na początek, kilka wspólnych funkcjonalności dla każdej z nich:

 • Raport podzielony jest na karty i sekcje

 • Wszystkie wykresy mogą być filtrowane według czasu za pomocą menu kalendarza. Karty nie mogą być filtrowane według czasu.

 • Menu kalendarza pozwala na wybór konkretnego zakresu lub predefiniowanych okresów (ostatnie 7 dni, ostatnie 30 dni, itd.).

 • Większość wykresów zawiera etykietę (ikonę znaku zapytania), która wyjaśnia definicję danego wskaźnika.

 • Możesz dostosować szczegółowość okresu (dni, tygodnie, miesiące lub lata) każdego wykresu za pomocą przycisków na dole każdej sekcji.

Zakładki

Jest 6 zakładek, które wyświetlają się na górze raportu:

 • Impact Rate: procent całkowitego przychodu, który jest generowany dzięki funkcjom edrone.

 • Repeat Rate: odsetek klientów w bazie danych, którzy dokonali więcej niż jednego zakupu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem wielokrotnych zakupów dokonanych tego samego dnia.

 • CLV (Customer Lifetime Value): reprezentuje całkowitą przewidywaną kwotę, jaką klient wyda w Twoim sklepie w ciągu swojego życia.

 • Przychód: Całkowity przychód sklepu zintegrowanego z edrone.

 • AOV (Average Order Value): Średnia wartość wszystkich złożonych zamówień. AOV = przychód / liczba zamówień.

 • Subscribers Growth: Przyrost liczby subskrybentów email i push, wyrażony w wartościach bezwzględnych.

Zakładki są obliczane na podstawie ostatnich 30 dni i porównywane z poprzednim okresem. Na przykład, jeśli przeglądasz swoją tablicę 30 czerwca, zakładki pokażą Ci wskaźniki od 1 do 30 czerwca, a na dole zakładki ("vs Last Month") będą one porównane z okresem od 2 do 31 maja. Zmiana jednego względem drugiego będzie pokazana w procentach z zielonymi strzałkami sygnalizującymi wzrost i czerwonymi strzałkami sygnalizującymi spadek.

Ponieważ zakładki są aktualizowane codziennie i mają stałe ramy czasowe, nie można ich filtrować.

Impact Rate

Impact Rate pokazuje Ci, jaki procent całkowitych przychodów Twojego sklepu jest generowany przez edrone. Jeśli Twój Impact Rate wynosi 31,9%, oznacza to, że na każde 100 dolarów przychodu, 31,90 dolarów pochodzi ze scenariuszy automatyzacji, newslettera lub Marketing Machine edrone.

Sekcja ta podzielona jest na trzy części. Na górze znajdują się trzy karty, na których prezentowane są: Attributed order value (przychód generowany przez edrone), Total order value (całkowity przychód edrone) oraz Impact Rate (procent całkowitych przychodów generowany przez edrone) dla wybranego czasu.

Po lewej stronie znajduje się wykres Revenue from email open, email click & Marketing Machine (przychód uzyskany z otwarć i kliknięć wiadomości email oraz rekomendacji Marketing Machine). Ten wykres słupkowy pokazuje rozkład przychodów według czasu atrybucji (do 1h, do 3h, do 24h, do 3 dni, do tygodnia, do miesiąca), a każdy słupek jest podzielony na wskaźniki Marketing Machine, Email Click i Email Open.

Po prawej stronie znajduje się wykres Revenue from attributed orders (przychody generowane przez edrone z przypisanych zamówień. Jest to wykres liniowy pokazujący przychody uzyskane w wybranym czasie.

UWAGA: Czasy atrybucji reprezentują czas pomiędzy momentem wystąpienia zdarzenia atrybucji (interakcja z Marketing Machine, otwarcie emaila, kliknięcie emaila) a momentem złożenia zamówienia.

CLV (Customer Lifetime Value)

Ten wskaźnik pokazuje całkowitą kwotę, jaką klient wyda podczas swojej relacji z Twoim sklepem. Jest ona obliczana na podstawie czterech wskaźników, które są przedstawione w postaci wykresów liniowych i pokazują ich zmianę na przestrzeni czasu.

 • Purchase Frequency: jak często, średnio, klient dokonuje zakupu w okresie 12 miesięcy. PF = całkowita liczba zamówień / liczba unikalnych klientów (ostatnie 12 miesięcy)

  AOV (Average Order Value): średnia wartość zamówienia. Użytkownicy dzieleni są na trzy grupy: impacted by edrone, not impacted by edrone i total. AOV = przychody / liczba zamówień (poprzednie 12 miesięcy)

  Customer Value: średnia wartość klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy. CV = AOV * PF

  Average Lifespan: średni czas trwania relacji klienta z Twoim sklepem (tj. średni czas od pierwszego do ostatniego zakupu), wyrażony w latach. AL = (data ostatniego zakupu - data pierwszego zakupu) / unikalni klienci

CLV = Customer Value * Average Lifespan

Znajdziesz te dane również zebrane w tabeli tuż pod wykresami.

UWAGA: Jako, że te wskaźniki są obliczane na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy, pełny obraz sytuacji Twojego sklepu uzyskasz dopiero po roku integracji z edrone.

Repeat Rate

Pokazuje odsetek klientów, którzy dokonali więcej niż jednego zakupu w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z wyłączeniem wielokrotnych zakupów dokonanych tego samego dnia.

Repeat Rate = Number of repeat customers / Total unique customers

 • Number of repeat customers: liczba unikalnych klientów, którzy dokonali zakupu więcej niż jeden raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Total unique customers: liczba unikalnych klientów, którzy dokonali zakupu przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Repeat Rate podzielony jest na trzy grupy:

 • Impacted by edrone (przynajmniej jedno zamówienie zostało dokonane dzięki scenariuszom edrone)

 • Not impacted by edrone (Zamówienia, na które nie wpłynął edrone)

 • Total

Procenty te są przedstawione na poszczególnych wykresach słupkowych. Można zauważyć, że wartość Total może być mniejszy niż procent Impacted by edrone lub Not impacted by edrone. Zilustrujmy to na praktycznym przykładzie:

 1. Załóżmy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 100 klientów dokonało zakupu w Twoim sklepie. 40 z nich dokonało co najmniej jednego zakupu dzięki edrone, a 60 bez udziału edrone.

 2. W grupie 40 klientów, którzy dokonali co najmniej jednego zakupu dzięki edrone, 10 to klienci powtracający. Zatem Repeat Rate = 10/40 = 25%.

 3. W grupie 60 klientów, którzy dokonali zakupów bez edrone, 5 było klientami powracającymi. Zatem Repeat Rate = 5/60 = 8,3%.

 4. W tym przypadku, wszyscy powracający klienci wynoszą 10 + 5 = 15. Zatem całkowita liczba powracających klientów, czyli Total Repeat Rate = 15/100 = 15%.

UWAGA: Jako, że te wskaźniki są obliczane na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy, pełny obraz sytuacji Twojego sklepu uzyskasz dopiero po roku integracji z edrone.

Subscribers

Wykres liniowy pokazuje jak zmieniała się baza subskrybentów edrone w czasie, z podziałem na subskrybentów email i subskrybentów powiadomień push.

Po lewej stronie znajdują się wykresy słupkowe pokazujące przyrost subskrybentów w wartościach bezwzględnych, a po prawej wykresy liniowe pokazujące całkowitą liczbę subskrybentów w wartościach bezwzględnych.

Revenue from emails

Ten wykres przedstawia przychody i zamówienia uzyskane dzięki wiadomościom email edrone na podstawie 30-dniowej atrybucji.

Na wykresie widoczne są wykresy słupkowe przedstawiające przychody w rozbiciu na przychody uzyskane dzięki edrone oraz przychody całkowite, a także dwa wykresy liniowe przedstawiające całkowitą liczbę zamówień oraz zamówienia dokonane dzięki edrone.

Revenue from Marketing Machine

Ten wskaźnik przedstawia przychody i zamówienia uzyskane z wykorzystaniem Marketing Machine w ciągu 7 dni od kliknięcia w ramkę rekomendacji.

Plansza zawiera wykres słupkowy przedstawiający wpływ edrone na przychody oraz wykres liniowy przedstawiający wpływ edrone na zamówienia.

Top Automations

Ta sekcja pokazuje najbardziej dochodowe scenariusze zaangażowania dla wybranego zakresu dat. Każdy scenariusz jest reprezentowany przez dwa wykresy słupkowe, jeden dla przychodów, a drugi dla zamówień.

Top Campaigns

Ta sekcja pokazuje najbardziej dochodowe kampanie dla wybranego zakresu dat. Każda kampania jest reprezentowana przez dwa wykresy słupkowe, jeden dla przychodów, a drugi dla zamówień.


Potrzebujesz pomocy?

Jesli masz dalsze pytania dotyczące Kuponów lub innych funkcji naszego systemu, pisz śmiało na nasz adres: hello@edrone.me


Szukasz czegoś innego? Sprawdź któryś z poniższych artykułów:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?