Nim rozpoczniemy szukać edrone w Google Analytisc warto pamiętać, że edrone robi atrybucje zakupu w oparciu o otwarcia nawet jeśli nie nastąpiło po nim kliknięcie. Jest to możliwe dzięki umieszczaniu w mailu ukrytego piksela śledzącego oraz naszemu mechanizmowi wiązania sesji w oparciu o cookie.

GA nie posiada danych o otwarciach maili wysyłanych przez edrone. Dla edrone może zatem atrybuować zakup tylko jeśli użytkownik kliknął w link w mailu. W zależności od ilości zakupów tylko po otwarciu (tzw. “view-through”) różnice pomiędzy raportami edrone a GA mogą być znaczne.

Więcej informacji o różnicy w raportach między edrone i GA znajdziesz tutaj 

W GA możemy podejrzeć edrone, jako edrone/email, edrone/push lub edrone/display, w zależności jakie kampanie wysyłasz lub czy masz wdrożoną ramkę rekomendacji Marketing Machine

Aby sprawdzić przychody generowane przez edrone w GA w modelu last click przechodzimy do sekcji Pozyskiwanie, następnie Cały ruch oraz Źródło/medium.

Korzystając z wyszukiwarki wpisujemy "edrone"

Możemy teraz śledzić transakcje generowane przez edrone/email , edrone/push czy edrone/display


Możemy również śledzić  każdy scenariusz MA uruchomiony w edrone, gdyż każdy z nim na podpięty swój UTM.

Aby tego dokonać przechodzimy do sekcji Pozyskiwanie, Kampanie, następnie Wszystkie Kampanie.

Tutaj możemy wyszukać każdy scenariusz lub wysłaną kampanie osobno wpisując w przeglądarkę oznaczenia UTM dostępne w systemie edrone pod każdym scenariuszem w sekcji Design

Jeżeli nie zmieniasz ręcznie w kreatorze  Nazwy Kampanii aby znaleźć:

  • scenariusz porzucone koszyki  należy wpisać ABANDONED_CARTS
  • scenariusz przeglądane produkty - ADVANCED_RESTORE_CUSTOMERS
  • scenariusz cross- selling - CROSS_SELLING_TRANSACTIONAL
  • scenariusz po zakupie - AFTER_SALE
  • scenariusz rekomendacje - RECOMMENDATIONS
  • program lojalnościowy - LOYALTY_PROGRAM
  • przywracaj klientów - RESTORE_CUSTOMERS
  • newsletter dedykowany - CUSTOM_NEWSLETTER
  • zapis na newsletter - NEWSLETTER_SUBSCRIPTION lub WELCOME_MESSAGE
  • aby wyszukać przychód z newsletterów - NEWSLETTER

Warto zmieniać UTMy każdej wysłanej Kampanii Newsletter i śledzić ją osobno. Jeżeli tego nie zmienisz Kampanie będą się sumowały

Did this answer your question?