Jak przygotować plik do importu?
Ilona Srebnicka avatar
Napisane przez Ilona Srebnicka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prawdopodobnie posiadasz już bazę kontaktów, przechowywaną na Twojej platformie e-commerce, w narzędziu marketingowym, z którego korzystałeś w przeszłości lub nawet w zwykłym arkuszu kalkulacyjnym.

Pobierając bazę kontaktów otrzymasz arkusz kalkulacyjny zawierający co najmniej kolumnę z adresami email. Nie ma ograniczeń co do ilości kontaktów, które możesz posiadać w swojej bazie.

Wyeksportuj obecną bazę klientów i przygotuj ją według poniższej instrukcji.

Kiedy już uporządkujesz swój arkusz kalkulacyjny, będziesz musiał zapisać go jako plik w formacie .csv, .xls lub .xlsx. Tylko te formaty plików są przez nas obsługiwane.

Jeżeli zapiszesz plik jako CSV (rekomendowany przez nas format) upewnij się, że kolumny pliku są oddzielone średnikami (ewentualnie przecinkami) i upewnij się, że plik jest zapisany w systemie kodowania UTF-8.

Nie używaj również znaków specjalnych (np. kropek) w nazwie pliku.

Przykład pliku CSV:

Otwieranie pliku na przykładzie LibreOffice:

Formatowanie pliku

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca obowiązkowe i opcjonalne pola do wypełnienia w pliku CSV oraz sposób wypełniania i formatowania każdej z kolumn.

Kolumna

Sposób uzupełnienia i formatowania

email (obowiązkowe)

adres mailowy

imię

tekst

nazwisko

tekst

telefon

same cyfry (dopuszczalne są białe przestrzenie i numery kierunkowe)

płeć

M (dla mężczyzn)

F (dla kobiet)

REFUSED (w przypadku odmowy podania)

NIEZNANY

INNY

data urodzenia

RRRR-MM-DD (wymagany format daty)

miasto

tekst

kraj

tekst

język

zgodnie ze standardem ISO 639-1 code

dwie małe litery, np. pl dla polskojęzycznych

status subskrypcji email (obowiązkowe gdy z pliku)

1 dla subskrybentów

0 dla wypisanych

puste pole dla statusu nieznanego

status subskrypcji sms

1 dla subskrybentów

0 dla wypisanych

puste pole dla statusu nieznanego

tagi

tekst - jeżeli chcesz nadać kilka tagów, oddziel je przecinkami

data potwierdzenia subskrypcji email

RRRR-MM-DD (wymagany format daty)

Tak wygląda przykładowy plik odpowiednio przygotowany do importu:

Pliki XLS i XLSX

Jeżeli zapiszesz plik w formacie XLS lub XLSX i zdecydujesz się na import plików w jednym z tych formatów musisz pamiętać, że żadna kolumna, ani żaden wiersz nie może pozostać pusty. Jeśli którakolwiek kolumna lub wiersz pozostaną niewypełnione zobaczysz błąd i Twój import nie powiedzie się.

Dobre praktyki formatowania bazy danych

  • Wprowadź imię i nazwisko w osobne kolumny. Dzięki temu będziesz mógł wysyłać spersonalizowane wiadomości używając tylko imienia danej osoby ("Cześć, Mary!") zamiast pełnego imienia ("Cześć, Mary Smith!").

  • Usuń z pliku wszystkie kolumny, które nie będą importowane do twojego CRM (np. adres, numer ubezpieczenia społecznego).

  • Usuń wszystkie duplikaty. Podczas importu nasz system automatycznie wykryje zduplikowane maile i zignoruje je, dlatego nie jest to wymagane. Pomaga jednak utrzymać pliki tak lekkie, jak to tylko możliwe.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące przygotowania pliku do importu, skontaktuj się z nami na hello@edrone.me


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?