Z artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest prawo do bycia zapomnianym i jakie działania za sobą niesie.
 2.  Jaka jest różnica pomiędzy zmianą statusu użytkownika na "Wypisany"  a "Usunięciem klienta".

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) definiuje prawo do usunięcia trwałego usunięcia danych, znane również jako "prawo do bycia zapomnianym" 

"Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (…)". RODO, art. 17 ust. 1

Na profilu zidentyfikowanego użytkownika, wprowadziliśmy przycisk "Usuń użytkownika" .

Kliknięcie w przycisk spowoduje: 

 • Usunięcie profilu użytkownika z systemu edrone ( nie ma możliwości wyszukać profilu klienta w systemie).
 • Zaprzestanie zbierania informacji dotyczących działań klienta na stronie ( klient staje się "przeźroczysty" dla systemu edrone - nie zbieramy informacji o transakcjach dokonanych przez użytkownika, nie zostanie wysłana do niego żadna wiadomość z systemu - nawet testowa).

W systemie dożywotnio pozostają dane (po pseudomimizacji), które nie są danymi osobowymi, ale będą mogły być wykorzystane na potrzebę zabezpieczenia roszczeń.

Innymi słowy, działa to tak, że u nas nie ma już danych użytkowników (nie mamy maila, ani imienia, nazwiska itp). Mamy natomiast identyfikator np. 439472093 nadawany w momencie jego pierwszego pojawienia się w systemie.  Po usunięciu danych użytkownika identyfikator ten niej jest w żaden sposób z nim powiązany. Jeśli jednak np. po roku czasu kllient zgłosi się do sklepu z pytaniem - Na jakiej podstawie dostał newsletter wskazanego dnia, to ile ten użytkownik będzie posiadał wersję elektroniczną tego maila, to będziemy w stanie podać informację kto tego maila wysłał, czy ten użytkownik miał zgodę i kiedy jej udzielił.

Jak usunąć danego użytkownika z systemu edrone?

 1. W sekcji CRM -> Wyszukaj adres email:

2.  Na profilu zidentyfikowanego klienta, w dolnym lewym rogu znajduje się przycisk "Usuń dane".

3. Potwierdź chęć usunięcia danych poprzez podanie hasła.

Różnica między zmianą statusu na "Wypisany" a usunięciem profilu klienta. 

Zmiana statusu na "Wypisany"

 • Klient może wypisać się z subskrypcji poprzez kliknięcie przycisku "Wypisz mnie"  znajdujący się w każdym mailu. 
 • Status może zostać również zmieniony na "wypisany" na profilu zidentyfikowanego klienta. 
 • Zmiana jest odwracalna. Klient może chwilowo nie chcieć dostawać maili od sklepu ( przykładowo wysyłasz ich za dużo). Jednak w przyszłości może zmienić zdanie i do Ciebie wrócić - poprzez ponowne zapisanie się do newslettera. 

Warto jest zapytać klienta jaki jest powód jego odejścia. Jeśli prośba została skierowana bezpośrednio do sklepu i dopytać czy jego intencją jest wypisanie czy też całkowite usunięcie danych. 

Usunięcie klienta:

 • Zbiorcze usuwanie baz danych, odbywa się po stronie edrone, z poziomu panelu administracyjnego, prosimy o bezpośredni kontakt na adres hello@edrone.me
 • Usunięcie użytkownika odbywa się poprzez manualnie kliknięcie przycisku "Usuń  użytkownika" w systemie edrone z poziomu karty klienta.

Przywrócenie klienta:

 • klient poprzez zapisanie się do Newslettera ma możliwość powrotu. Jeśli zapis nastąpi do 7 dni od usunięcia użytkownika - przywrócone zostaną poprzednie dane użytkownika. Jeśli nastąpi to po upływie 7 dni od usunięcia, dane będą zbierać się od nowa. 
 • Przywrócenie użytkownika lub użytkowników możliwe jest również za pomocą importu pliku CSV z zaznaczeniem opcji "Przywróć usuniętych klientów":

Did this answer your question?