Multi-factor Authentication (MFA), czyli uwierzytelnianie wielopoziomowe to metoda uwierzytelniania, która wykorzystuje dwa lub więcej odrębnych mechanizmów w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika, zamiast polegać tylko na prostej kombinacji nazwy użytkownika i hasła.

MFA pomaga zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji i wrażliwych danych, pomagając organizacjom chronić się przed kradzieżą tożsamości, cyberatakami i naruszeniami danych.


Zalecamy aby zawsze korzystać z MFA. Jeśli agent ma dostęp do więcej niż jednego workspace, uwierzytelnianie wielopoziomowe (MFA) jest obowiązkowe.

GDZIE: Konto → Twoje konto

Znajdź kod QR MFA i sekcji "Bezpieczeństwo" i podążaj za instrukcjami, które znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Możliwe, że będzie trzeba skonfigurować MFA na stronie logowania jesli tworzysz kolejny workspace, używając tego samego adresu email.

Bez względu na to, czy skonfigurujesz MFA w sekcji "Ustawienia" czy na stronie logowania, wykonaj następujące kroki:

  1. Pobierz i zainstaluj aplikację Google Authenticator z App Store lub Google Play.

  2. Kiedy zainstalujesz już aplikację, otwórz ją i zeskanuj kod QR, który Ci się wyświetli.

  3. Wpisz kod, ktory pojawi się w aplikacji.

  4. Gotowe!

UWAGA: Będziesz korzystać z Google Authenticator przy każdym logowaniu.


Jeśli korzystasz z MFA w więcej niż jednym workspace, możesz sprawdzić kod MFA dla danego id sklepu lub nazwy w aplikacjido uwierzytelniania. Każdy workspace będzie miał swój indywidualny kod.


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania dotyczące uwierzytelniania wielopoziomowe, skontaktuj się z nami pod adresem hello@edrone.me.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?