Wszystkie kolekcje
KWESTIE PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
DYREKTYWA OMNIBUS
Dyrektywa Omnibus a Zapis do Newslettera 2023
Dyrektywa Omnibus a Zapis do Newslettera 2023

Zapisując się do newslettera klient zawiera “umowę o dostarczenie treści cyfrowych”

Agata Machnik avatar
Napisane przez Agata Machnik
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wstęp

W związku z nowelizacją ustawy o prawach konsumenta (od 1 stycznia 2023 roku),
która obejmuje swoim zastosowaniem umowy, w których klient nie płaci pieniędzmi,
lecz danymi osobowymi, konieczne jest dostosowanie zapisów dotyczących newslettera do nowych przepisów.

Zapisując się do newslettera klient zawiera “umowę o dostarczenie treści cyfrowych”, zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów treść cyfrowa to: “treść cyfrowa — dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej”;

Zapisy dotyczące newslettera mogą być odrębnym dokumentem np. “regulamin newslettera” lub być częścią dokumentów wewnętrznych sklepu np. polityki prywatności, lub regulaminu sklepu. Wymogi dotyczące newslettera wynikają z przepisów: ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia RODO.

Co powinna zawierać informacja o newsletterze od 1 stycznia 2023 roku? (niezbędne elementy)

 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora danych (sklepu)

 2. Opis procedury zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych

 3. Niezbędne wymogi techniczne w celu korzystania z newslettera

 4. Zasady dotyczące odstąpienia od umowy i reklamacji

 5. Informacje dotyczące praw autorskich do korzystania z materiałów

 6. Informacje dotyczące pozasądowego rozstrzygania reklamacji dochodzenia roszczeń

 7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Przykładowa treść zapisów dotyczących newslettera

UWAGA! Poniższy zapis stanowi jedynie wskazówkę pozwalającą na stworzenie przez sklepy, własnych, zindywidualizowanych zapisów, nie należy traktować go jako treść wiążącą, w zależności od sklepu może wymagać zmian/ modyfikacji.

Regulamin Newslettera

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego pod adresem:_________ (dalej: serwis) jest ___________, prowadzący działalność w _____________ pod adresem:_________ NIP __________ KRS:___________, adres e-mail: _________ numer telefonu:_________ (dalej: właściciel serwisu).

 2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Newsletter, która umożliwia zawarcie umowy o dostarczenie bezpłatnych treści treści cyfrowych przez właściciela serwisu na rzecz użytkownika serwisu internetowego (dalej: użytkownik serwisu). W ramach usługi Newsletter użytkownik serwisu nie dokonuje płatności pieniężnej, lecz przekazuje właścicielowi serwisu swoje dane.

 3. Usługa Newsletter polega na cyklicznym, nieodpłatnym przesyłaniu przez właściciela serwisu na podany przez użytkownika serwisu adres e- mail informacji o charakterze handlowym i marketingowym dotyczących serwisu.

 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest dostępne dla każdego użytkownika serwisu po podaniu w części serwisu dotyczącej usługi Newsletter swojego adresu e-mail lub innych danych objętych formularzem zapisu do usługi Newsletter, a następnie zaakceptowaniu zapisu do usługi Newsletter (poprzez kliknięcie przycisku “ZAPISZ” lub przycisku o tożsamym znaczeniu. Kliknięcie przez użytkownika serwisu wskazanego przycisku oznacza wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter. (jeśli przy zapisie do newslettera stosujemy double opt in ten zapis powinien być bardziej rozbudowany czyli np. po kliknięciu przycisku “ZAPISZ” lub przycisku tożsamego do użytkownika zostanie przesłany link aktywujący usługę Newsletter, kliknięcie w link powoduje aktywację usługi Newsletter).

 5. Aktywacja usługi Newsletter oznacza zgodę użytkownika serwisu na przesyłanie przez serwis informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodę na wykorzystanie przez właściciela serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji według ustawy prawo telekomunikacyjne.

 6. Wyrażenie zgody przez użytkownika serwisuje jest dobrowolne, jednak konieczne do uruchomienia usługi Newsletter, jej brak oznacza, że usługa nie będzie mogła być świadczona.

 7. Użytkownik serwisu może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z świadczenia usługi Newsletter poprzez:______________: (różne możliwości np. naciśnięcie przycisku : “WYPISZ MNIE” znajdującego się w każdej wiadomości kierowanej przez właściciela serwisu do użytkownika w ramach usługi Newsletter, wiadomość e-mail skierowana do właściciela serwisu wysłana na adres e-mail: ______ itp. ). Przy czym należy pamiętać, że wypisanie się z Newslettera powinno być tak łatwe jak sam zapis.

 8. Rezygnacja oznacza niezwłoczne zakończenie świadczenia usługi Newsletter tj. użytkownik serwisu przestaje otrzymywać wiadomości w ramach usługi Newsletter oraz następuje usunięcie danych użytkownika serwisu z bazy odbiorców usługi Newsletter.

 9. Wszelkie treści przekazywane w ramach usługi Newsletter są objęte ochroną prawnoautorską przysługującą właścicielowi serwisu.

 10. Użytkownik serwisu może złożyć reklamację na usługę Newsletter poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ___________.

 11. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację użytkownika serwisu składającego reklamację, opis nieprawidłowości oraz żądanie reklamacyjne. Termin na rozpatrzenie reklamacji przez serwis wynosi 14 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji użytkownik serwisu zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 12. Użytkownik serwisu będący konsumentem może w sprawach dotyczących usługi Newsletter skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 13. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia usługi Newsletter znajdują się w ___________. (np. w polityce prywatności + aktywny link, lub jeżeli regulamin Newslettera jest częścią polityki prywatności - odwołanie)

 14. Właściciel serwisu jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany będą ogłaszane poprzez ____________ (np. publikacja Regulaminu na stronie). Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie ______ dni od daty ogłoszenia Regulaminu.

 15. Użytkownik serwisu będzie poinformowany o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

Inne uwagi (tekst takiego regulaminu powinien być także udostępniony w formie, którą można trwale zapisać, np. pdf do ściągnięcia ze strony)

Checkbox przy formularzu zapisu do newslettera

W związku ze zmianami jeszcze bardziej należy być wyczulonym na to, żeby przy formularzu zapisu do newslettera znajdował się checkbox. Treść checkboxa nie musi być długa, ważne żeby znajdowało się odesłanie- aktywny link do polityki prywatności / Regulaminu newslettera

Np. Wyrażam zgodę na otrzymywanie bezpłatnych informacji informacji handlowych i marketingowych w formie newslettera na zasadach określonych w Regulaminie (link) / polityce prywatności (link)

Płatna alternatywa dla newslettera

Wyrażenie zgody na newsletter powinno być dobrowolne. Aby, uniknąć zarzutu, że zgoda została udzielona, żeby otrzymać materiały, powinno zapewnić się możliwość zakupu tych materiałów, bez konieczności zapisu do newslettera.

Rozwiązanie może wydawać się nadmierne w przypadku prostych newsletterów, w których podawane są wyłącznie informacje o ofercie - zapis może być zasadny przy rozbudowanych newsletterach oferujących darmowe treści - np e-book, nagrania szkoleń, kursów.

Pamiętaj!

Powyższy artykuł jest wskazówką, a nie gotowym rozwiązaniem do skopiowania.

Zachęcamy, abyś skonsultował/-a zmiany ze specjalistą z zakresu prawa konsumenckiego.


Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące Dyrektywy Omnibus, skontaktuj się z nami pisząc na adres hello@edrone.me


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?