Przejdź do głównej zawartości
edrone Workspace

Ciesz się pełną elastycznością i kontrolą nad rolami i kontami użytkowników!

Wioleta Jednaka avatar
Napisane przez Wioleta Jednaka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ciągłe doskonalenie jest wpisane w DNA edrone. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zrozumieć, co działa jak należy, a co możemy jeszcze ulepszyć.

Wśród potrzeb, które odkryliśmy, była możliwość przypisania różnych ról poszczególnym członkom zespołu oraz umożliwienie temu samemu użytkownikowi dostępu do więcej niż jednego sklepu.

Czym jest edrone Workspace?

To nowa funkcjonalność, która pozwala naszym klientom dzielić obszar pracy w systemie pomiędzy pracowników lub partnerów (np. agencje marketingowe).

Nowy status użytkownika - SuperAgent - pozwala nadawać poszczególne uprawnienia i decydować, które części systemu mogą oglądać lub do których mogą mieć dostęp tylko inni użytkownicy - Agenci.

Ponadto, wprowadzono uwierzytelnienie wielopoziomowe (Multi Factor Authentication - MFA), które ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu. MFA jest obowiązkowe dla Agentów, którzy mają dostęp do więcej niż jednego Workspace i SuperAgentów. Dla pozostałych użytkowników jest opcjonalne.


Role w Workspace

Dla użytkowników dostępne są dwie role:

 • SuperAgent: Główny administrator Workspace. Ta rola posiada wszystkie uprawnienia i może przypisywać różne uprawnienia każdemu Agentowi oraz tworzyć dowolną liczbę Agentów. W jednym Workspace może znajdować się wielu SuperAgentów.

 • Agent: Agenci są "zwykłymi" użytkownikami. Mają oni dostęp do określonych funkcji zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez SuperAgenta.

UWAGA: Agentów można awansować na SuperAgentów, ale tą rolę można odebrać tylko poprzez kontakt z Supportem edrone.


Panel logowania

Nowe edrone Workspace zmieniają sposób logowania się użytkowników do edrone.

Po wpisaniu loginu i hasła użytkownicy mają dwie opcje:

 1. Wybrać obszar roboczy z listy rozwijanej (Agent może mieć dostęp do jednego lub wielu Workspace)

 2. Utworzyć nowy obszar roboczy

Opcja 1: Wybierz Workspace

Jeżeli użytkownik ma dostęp tylko do jednego Workspace, może wybrać swój Workspace, kliknąć przycisk WYBIERZ i zwyczajnie zalogować się do panelu Mission Control.

Jeżeli użytkownik ma dostęp do więcej niż jednego obszaru roboczego, obowiązkowe jest uwierzytelnianie wielopoziomowe (MFA). W takim przypadku, po wybraniu żądanego Workspace, użytkownik zostanie przekierowany do panelu MFA.

UWAGA: Aby dowiedzieć się więcej o uwierzytelnianiu wielopoziomowym, kliknij tutaj.

Opcja 2 - Dodaj nowy workspace

Jeśli użytkownik wybierze opcję Dodaj nowy workspace, zostanie przekierowany do widoku Nowy workspace i poproszony o podanie adresu URL sklepu (ważne jest, aby adres URL zaczynał się od protokołu: http:// lub https:// ).

UWAGA: każdy użytkownik może utworzyć nowy obszar roboczy, a każdy, kto utworzy nowy obszar roboczy, zostanie automatycznie przypisany jako SuperAgent w tym obszarze.


Zarządzaj Agentami

SuperAgenci mogą widzieć i zarządzać wszystkimi użytkownikami, mającymi dostęp do workspace w zakładce USTAWIENIA > AGENCI > Szczegóły Twojego zespołu.

SuperAgenci mają możliwość monitorowania i zarządzania Agentami. Do ich możliwości należy:

 • Tworzenie Agenta (patrz poniżej).

 • Wyświetlanie statusu (Oczekujący, Aktywny) i ponowne wysyłanie zaproszeń, jeśli status jest "Oczekujący".

 • Wyświetlanie i edytowanie imienia i nazwiska.

 • Zmiana Agentów w Super Agentów (jest to nieodwracalne - tylko Support edrone może to później zmienić).

 • Aktywacja / dezaktywacja MFA (tylko jeśli Agent ma dostęp tylko do jednego workspace, w przeciwnym razie będzie on domyślnie aktywowany).

 • Zarządzanie uprawnieniami (patrz niżej).

 • Zarządzanie powiadomieniami zespołu (patrz niżej).

 • Usuwanie Agenta.

Utwórz nowe konto Agenta

SuperAgenci mogą zapraszać nowych członków zespołu (tj. tworzyć nowe konta Agentów) do workspace. Aby to zrobić, SuperAgent musi wpisać imię, nazwisko i adres email w sekcji Dodaj nowego członka zespołu, znajdującej się poniżej listy istniejących Agentów.

Wiadomość email z zaproszeniem zostanie automatycznie wysłana na podany adres. Jeżeli zaproszony agent nie posiada konta zostanie poproszony o skonfigurowanie hasła. Jeżeli zaproszony agent posiada konto otrzyma wiadomość z informacją o dostępie do nowego workspace’u.

Nowo dodani agenci domyślnie nie mają żadnych uprawnień. Można je ustawić podczas dodawania nowego agenta i później dowolnie modyfikować.

Zarządzaj uprawnieniami

Sekcja uprawnień jest dostępna tylko dla SuperAgentów. Możesz zarządzać następującymi uprawnieniami:

 • Dostęp do Inbox

 • Import/Eksport danych systemowych

 • Dostęp do ustawień

 • Dostęp do raportów

 • Dostęp do sekcji “Angażuj”

 • Dostęp do sekcji “On-site”

 • Dostęp do sekcji “Advertisement”

 • Dostęp do sekcji “Angażuj”

Jeśli agent nie ma dostępu do konkretnej części systemu, nie może wykonać na niej żadnych akcji (będzie ona wyszarzona i oznaczona ikoną kłódki).

Zarządzaj powiadomieniami dla zespołu

Po lewej stronie znajdziesz sekcję Powiadomień zespołu, która zawiera powiadomienia mailowe wysyłane do zespołu. Powiadomienia są ustawiane zbiorczo dla całego zespołu, nie indywidualnie.


Odłączanie i zamykanie Workspace

Workspace może zostać odłączony lub zamknięty przez SuperAgentów. Znajdziesz te opcje w zakładce ustawienia na koncie SuperAgenta.

Odłączenie oznacza, że Workspace będzie nadal istniał, ale SuperAdmin nie będzie miał do niego dostępu. Aby odłączyć się od Workspace, kliknij przycisk ODŁĄCZ.

Zamknięcie Workspace powoduje jej całkowite usunięcie - nikt nie będzie miał do niej dostępu. Ten proces jest nieodwracalny. Aby zamknąć Workspace, kliknij przycisk ZAMKNIJ.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące edrone Workspace, nie wahaj się i skontaktuj się z nami na hello@edrone.me


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?