Jak skonfigurować Push Widget?

Skonfiguruj widget, który pozwoli Ci zbierać bazę subskrybentów push.

Ilona Srebnicka avatar
Napisane przez Ilona Srebnicka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Konfiguracja Push Widgetu składa się z przygotowania 3 elementów:

 • Widgetu subskrypcji powiadomień

 • Okna zapisu

 • Wiadomości z podziękowaniem za zapis

Więcej o elementach Push Widgetu oraz o ich przeznaczeniu możesz przeczytać tutaj.

Aby rozpocząć konfigurację postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do sekcji ONSITE

Click on ONSITE

2. Kliknij PUSH NEWSLETTER

Click on PUSH NEWSLETTER

3. Przejdź do sekcji DOSTOSUJ

Click on DOSTOSUJ

W tej sekcji należy skonfigurować wygląd poszczególnych elementów Push Widgetu.

Konfiguracja widgetu subskrypcji powiadomień

Widget subskrypcji powiadomień jest to okienko, poprzez który użytkownicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień w przeglądarce.

Domyślnym komunikatem wyświetlającym się na belce jest:

"Czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień dotyczących ofert i promocji
w przeglądarce?"

Natomiast jeśli chcesz zmienić treść powiadomienia, zaznacz checkbox "Custom push box text" i wpisz swoją treść. Możesz użyć maksymalnie 90 znaków.

Możesz wybrać logo, które wyświetli się na belce.

Wgraj logo w wymiarze 110x110px w miejscu "Logo ramki powiadomień".

Na belce zawsze znajdują się dwa przyciski: TAK oraz NIE. Możesz zmienić kolor tekstu na przyciskach oraz kolor po najechaniu na przycisk zatwierdzający zapis.

Aby zmienić kolor tekstu na przyciskach skorzystaj z opcji "KOLOR TEKSTU".

Opcja KOLOR TEKSTU dotyczy tekstu w belce subskrypcji oraz w dzwoneczku.

Aby zmienić kolor tekstu na przycisku TAK skorzystaj z opcji YES TEXT COLOR.

Aby zmienić kolor tekstu na przycisku TAK po najechaniu na niego kursorem skorzystaj z opcji "YES HOVER COLOR".

Zobacz, jak wygląda w praktyce przycisk TAK.

Przed najechaniem kursorem:

Po najechaniu kursorem:

Opisywany element wyświetli się wyłączenie na urządzeniach desktopowych.

Do zbierania subskrybentów push na urządzeniach mobilny służy dzwoneczek, który opiszemy poniżej.

Dodatkowe ustawienia dotyczące belki zapisu:

 • Otwórz widget po (tylko dla niezapisanych użytkowników) określa z jakim opóźnieniem po wejściu na stronę wyświetli się belka z propozycją zapisu do powiadomień push

 • Cookie time in days - pozwala określić długość posiadania zgody na powiadomienia push dla danego użytkownika; po upływie wybranego czasu, widget z propozycją zapisu pojawi się ponownie

Konfiguracja dzwoneczka

Dzwoneczek, który widzisz w panelu to miejsce, w którym użytkownicy mogą zapisać się do otrzymywania powiadomień push, w momencie kiedy zamknęli okno zapisu - dotyczy to urządzeń desktopowych.

Pamiętaj, że na urządzeniach mobilnych wyświetlimy wyłącznie dzwoneczek - jest to jedyne miejsce, poprzez które możesz zbierać subskrybentów push na urządzeniach mobilnych.

Jest to również jedyne miejsce, poprzez które użytkownicy mogą się wypisać z otrzymywania powiadomień push (dotyczy urządzeń desktopowych oraz mobilnych).

Dodatkowo dzwoneczek to miejsce, w którym możesz wyświetlić subskrybentom ostatnio przesłane kampanie.

Konfiguracja dzwoneczka obejmuje:

 • dodanie logo Twojego sklepu

 • dodanie tekstu wyświetlającego się po rozwinięciu dzwoneczka

 • zmianę koloru tekstu w całym dzwoneczku

 • zmianę koloru tła dzwoneczka po rozwinięciu okna

 • zmianę koloru ikony dzwoneczka

Aby dodać logo widoczne w dzwoneczku, skorzystaj z tej opcji:

Aby zmienić komunikat znajdujący się pod logo, skorzystaj z tej opcji:

Aby zmienić kolor tekstu w całym dzwoneczku, skorzystaj z opcji "Kolor tekstu":

Aby zmienić kolor tła dzwoneczka, skorzystaj z opcji "Kolor tła widgetu":

Aby zmienić kolor ikony dzwoneczka, skorzystaj z opcji "Kolor tła pod dzwonkiem":

Dodatkowe ustawienia dotyczące ikony dzwoneczka:

 • Język - wybierz język w jakim mają być wyświetlone komunikaty wewnątrz dzwoneczka

 • Położenie (prawo/lewo) decyduje o położeniu dzwoneczka na stronie

 • Bell opacity (domyślnie/50%) - pozwala na ustawienie przeźroczystej ikony dzwoneczka

 • Y axis offset - pozwala na zmianę położenia ikony dzwoneczka względem osi Y

 • X axis offset - pozwala na zmianę położenia ikony dzwoneczka względem osi X

Konfiguracja okna zapisu

Okno zapisu zostanie wyświetlone w momencie kiedy użytkownik kliknie "TAK" w oknie zapisu do powiadomień. W oknie zapisu należy zezwolić na otrzymywanie powiadomień w przeglądarce (zostanie wyświetlona notyfikacja przeglądarkowa z prośbą o wyrażenie zgody).

W oknie zapisu możesz wybrać:

 • logo, które wyświetli się w oknie - rekomendujemy dodać logo Twojego sklepu w wymiarze 110x110 px

 • kolor tła okna zapisu

Konfiguracja wiadomości z podziękowaniem za zapis

W tym miejscu możesz skonfigurować powiadomienie, które zostanie wyświetlone po pomyślnym zapisie do powiadomień push.

Powiadomienie zostanie wyświetlone w prawym dolnym rogu ekranu (w przypadku urządzeń desktopowych) lub w wysuwanym pasku powiadomień (w przypadku urządzeń mobilnych).

Powiadomienie składa się z:

 • logo (rekomendujemy wymiary 110x110 px)

 • krótkiego komunikatu (nagłówek + treść wiadomości; łącznie 80 znaków)

 • banera (opcjonalne; rekomendujemy wymiary 420x210px)

Aby dodać logo kliknij "Wybierz pliki" w polu Obrazek:

Aby dodać nagłówek oraz treść wiadomości skorzystaj z dostępnych pól w miejscach poniżej:

Aby dodać baner do podziękowania, kliknij "Wybierz pliki" w tym polu:

Możesz usunąć wgrany baner klikając przycisk "Usuń duży obrazek"

Dodatkowo możesz dodać przekierowanie do wybranej strony po kliknięciu banera. W polu "Link" dodać adres, do którego użytkownicy mają być przekierowani.

Generowanie podglądu Push Wigetu

Jeśli chcesz zobaczyć jak Twój Push Widget wygląda na stronie, skorzystaj z opcji generowania widoku podglądu.

Kliknij przycisk "PODGLĄD" znajdujący się na samym dole sekcji.

Przycisk "ZOBACZ WIDGET NA SKLEPIE" przeniesie Cię do Twojej witryny, gdzie możesz zobaczyć cały Push Widget.

Przycisk "OPUBLIKUJ" spowoduje dodanie Push Widgetu na stronę.

Wyłączenie Push Widgetu

Aby wyłączyć opublikowany Push Widget, przejdź do sekcji Push Newsletter -> Dostosuj i kliknij przycisk "Wyłącz push widget" znajdujący się na samej górze sekcji.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące Push Widgetu w edrone, skontaktuj się z nami przez hello@edrone.me


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?