Wszystkie kolekcje
INTEGRACJA
INTEGRACJE WTYCZKOWE
Instrukcja integracji z platformą Spree
Instrukcja integracji z platformą Spree
Wioleta Jednaka avatar
Napisane przez Wioleta Jednaka
Zaktualizowano ponad tydzień temu
 1. Dodaj edrone gem do swojego Gemfile

  gem 'spree_edrone', '~> 1.0', '>= 1.0.1'

 2. Uruchom komendę

  gem install spree_edrone

  Następnie

  bundle exec rails g spree_edrone:install

  A na końcu zresetuj rails

  rails restart

 3. Zaloguj się do swojego panelu administracyjnego

 4. Przejdć do Configuration -> Edrone Module

 5. Kliknij na "Integrate with edrone"

 6. Podaj app_id i app_secret a następnie kliknij save

  app_id i app_secret można znaleźć w sekcji integration w ustawieniach edrone

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?