Wszystkie kolekcje
INTEGRACJA
INTEGRACJE WTYCZKOWE
Instrukcja integracji z platformą Opencart
Instrukcja integracji z platformą Opencart
Wioleta Jednaka avatar
Napisane przez Wioleta Jednaka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby zintegrować się z platformą Opencart, należy pobrać paczkę integracyjną przechodząc do Sekcji Ustawienia-->Integracja. Kliknij ikonkę Opencart a następnie przycisk "Pobierz paczkę w pkt 1".

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego.

 2. Następnie z bocznego menu wybierz "Rozszerzenia > Instalator".

 3. Prześlij poprzednio pobrany pakiet z ustawień edrone

 4. Przejdź do Rozszerzeń i selektora formularzy wybierz "Moduły"

 5. Znajdź moduł edrone i kliknij zainstaluj

 6. Po instalacji kliknij na edit. Wpisz App_id i App_secrect, które znajdziesz w pkt 3 instrukcji w platformie i kliknij "Save"

 7. Teraz przejdź do Projekt -> Układy

 8. Znajdź "Home" i kliknij edycję na ikonie

 9. W sekcji "Content Top" dodajemy nowy wiersz

 10. Wybierz "edrone Module"

 11. Zapisz zmiany

 12. Powtórz kroki od 9 do 11 dla checkout, category i product layouts

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?