Przejdź do głównej zawartości
Raporty Onsite

Trzymaj rękę na pulsie i monitoruj efektywność elementów onsite – wszystkich na raz, w jednym miejscu!

Wioleta Jednaka avatar
Napisane przez Wioleta Jednaka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Marketing internetowy polega między innymi na strategicznym wykorzystywaniu każdego elementu Twojego e-commerce, aby przyciągać uwagę odwiedzających. Głównym celem jest nakłonienie ich do podjęcia konkretnej akcji: zapisania się do newslettera, dodania produktu do koszyka, czy dokonania zakupu.

edrone umożliwia analizowanie głównych metryk związanych z elementami onsite: liczbę użytkowników, którzy zapisali się na Twój newsletter za pomocą elementów onsite, kliknięcia w Pop-upy i Weblayery oraz odsłony. Zyskujesz dzięki temu lepszą kontrolę nad Pop-upami i Weblayerami, a przez to wzrost efektywności działań marketingowych prowadzonych w witrynie.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej o Raportach Onsite!


Aby uzyskać dostęp do analityki, zaloguj się do swojego obszaru roboczego, a następnie kliknij RAPORTY > ONSITE.

Click on ONSITE

1. Nawigacja

Pasek nawigacji jest wyświetlany w górnej części tej sekcji. Umożliwia on bezpośrednie przejście do interesującego nas elementu Onsite.

2. Metryki

Jakie wskaźniki zobaczysz w panelu?

  • Email: Zapisani - Onsite - liczba użytkowników, którzy zapisali się do newslettera mailowego z wykorzystaniem elementów onsite

  • SMS: Zapisani- Onsite - liczba użytkowników, którzy zapisali się do newslettera SMS, korzystając z elementów onsite

  • Wyświetlenia - Onsite - łączna liczba odsłon wszystkich elementów onsite

  • Kliknięcia - Onsite - łączna liczba kliknięć w elementy onsite

  • Aktywne elementy onsite - łączna liczba aktywnych elementów onsite z poprzednich 30 dni

UWAGA: Jeśli użytkownik miał już status subskrybenta przed wejściem w interakcję z elementem onsite, metryka "Subskrybowany - Onsite" nie zmieni się po kliknięciu w ten element.

3. Zakres dat

W tym miejscu należy wybrać okres, z którego mają być wyświetlane statystyki. Na podstawie wybranego zakresu system wyświetli podsumowanie wszystkich metryk związanych z Pop-upami lub Weblayers.


Zakładka Subskrybenci

W tym miejscu możemy sprawdzić statystyki dla osób zapisanych poprzez onsite (kanał mailingowy) i porównać z email zapisani - wszystkie źródła, czyli łączna liczba zapisanych osób ze wszystkich możliwych podpiętych pod edrone miejsc w sklepie. Zweryfikujesz także jaki procent wszystkich zapisów pochodzi z rozwiązań Onsite edrone w wybranych okresie czasu.

Poniżej kafelków mamy możliwość podglądu tych wartości na wykresach słupkowych. W pierwszym wykresie “subskrybenci” możesz przeanalizować skuteczność konkretnego rozwiązania (POP UP, Web layer, Inne źródła). Masz również możliwość wybrać źródło kanału komunikacji: e-mail, lub SMS. Na wykresie status subskrybcji - onsite zweryfikujesz status zapisanych klientów.

Dane możesz analizować w ujęciu dziennych, tygodniowych, miesięcznym i rocznym.

Pop-upy

W tej sekcji znajduje się lista Pop-upów, które były, lub są, aktywne w ciągu ostatnich 30 dni.

Jakie informacje tutaj znajdziesz?

ID - numer wewnętrzny Pop up

Nazwa - nazwę Twojego Pop-upa, którą sam wybrałeś

Typ - nazwa funkcjonalności edrone

Status - aktualny status Twojego Pop-upa (aktywny / nieaktywny / usunięty).

Wyświetlenia- ilość wyświetleń Pop-up w wybranych okresie czasu

Kliknięcia - łączna liczba kliknięć w Pop-up (nie zamknięcie)

CTR - stosunek liczby kliknięć w Pop-up do liczby wyświetleń

Konwersja subskrypcji - stosunek liczby zapisanych przez Pop-up do klikniętych

Zapisani - liczba użytkowników, którzy zapisali się do newslettera mailowego poprzez Pop-up i potwierdzili subskrypcję.

Status subskrypcji nieznany - liczba użytkowników, którzy zapisali się do newslettera mailowego poprzez Pop-up i nie potwierdzili subskrypcję.

Zapisany SMS - liczba użytkowników, którzy zapisali się do newslettera SMS przez Pop

Wybrane Pop-upy możesz przeanalizować na wykresie liniowych, możesz analizować Wyświetlenia, Kliknięcia, Subskrybentów i CTR


Weblayers


Ta sekcja działa podobnie jak powyższa sekcja dotycząca Pop-upów. Zarówno w tabeli, jak i na wykresach wyświetlane są te same parametry.

W tej sekcji znajduje się lista Web Layer, które były, lub są, aktywne w ciągu ostatnich 30 dni.

Dostępne dane dla każdego Web layer

Jakie informacje tutaj znajdziesz?

ID - numer wewnętrzny Web Layer

Nazwa - nazwę Twojego Web Layer, którą sam wybrałeś

Typ - nazwa funkcjonalności edrone (Slider, Baner)

Status - aktualny status Twojego Web Layer (aktywny / nieaktywny / usunięty).

Wyświetlenia- ilość wyświetleń Web Layer w wybranych okresie czasu

Kliknięcia - łączna liczba kliknięć w Web Layer (nie zamknięcie)

Otwarcia - łączna liczba otwarć Web Layer (dane dostępne dla Slidera)

CTR - stosunek liczby kliknięć w Web Layer do liczby wyświetleń

Konwersja subskrypcji - stosunek liczby zapisanych przez Web Layer do klikniętych

Status subskrypcji nieznany - liczba użytkowników, którzy zapisali się do newslettera mailowego poprzez Web Layer i nie potwierdzili subskrypcję.

Zapisany SMS - liczba użytkowników, którzy zapisali się do newslettera SMS przez Web Layer

Wybrane Weblayer możesz przeanalizować na wykresie liniowych, możesz analizować Wyświetlenia, Kliknięcia, Subskrybentów i CTR

Widget Social Proof

W tej sekcji możesz sprawdzić, jak radzą sobie widgety Social Proof. W tej sekcji znajduje się lista Social, które były, lub są, aktywne w ciągu ostatnich 30 dni oraz dane dotyczące wszystkich wigdetów uruchomionych lub nieaktywnych w wybranych okresie czasu.

Jakie informacje tutaj znajdziesz?

Dostępne dane dla każdego wigdżetu Social Proof

ID - numer wewnętrzny Social Proof

Nazwa - nazwę Twojego Social Proof, którą sam wybrałeś

Typ - nazwa funkcjonalności edrone

Status - aktualny status Twojego Social Proof (aktywny / nieaktywny / usunięty).

Wyświetlenia- ilość wyświetleń Social Proof w wybranych okresie czasu

Kliknięcia - łączna liczba kliknięć w Social Proof (nie zamknięcie)

CTR - stosunek liczby kliknięć w Social Proof do liczby wyświetleń

Automatyczne zamknięcia - ilość automatycznych zamknięć widżetu

Wybrane Social Proof możesz przeanalizować na wykresie liniowych, możesz analizować Wyświetlenia, Kliknięcia, CTR, Zamknięcia i Automatyczne zamknięcia

To wszystko! Czas abyś zaczął analizować swoje kluczowe metryki onsite!


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Raportami Onsite, skontaktuj się z nami na hello@edrone.me

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?