Wszystkie kolekcje
INTEGRACJA
INTEGRACJE WTYCZKOWE
Instrukcja integracji na platformie Magento
Instrukcja integracji na platformie Magento
Wioleta Jednaka avatar
Napisane przez Wioleta Jednaka
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby zintegrować się z platformą Magento, należy pobrać paczkę integracyjną przechodząc do Sekcji Ustawienia-->Integracja. Kliknij ikonkę Magento a następnie przycisk "Pobierz paczkę w pkt 1".

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego.

 2. W sekcji System wybierz Magento Connect, a następnie przejdź do Magento Connect Manager.

 3. Odznacz "Przełączenie sklepu w tryb konserwacji podczas instalacji/aktualizacji/tworzenia kopii zapasowej"

  Zignorowanie tego kroku spowoduje przełączenie całego sklepu w tryb konserwacji

 4. W sekcji "Bezpośrednie przesyłanie plików pakietów" kliknij "Wybierz plik" i prześlij wcześniej pobrany plik.

 5. Przewiń ekran w dół - na czarnym ekranie powinna pojawić się informacja o pomyślnie zainstalowanym module.

 6. Moduł powinien być teraz widoczny w sekcji "Zarządzaj istniejącymi rozszerzeniami" powyżej.

 7. Zaloguj się ponownie do swojego konta, a następnie wybierz zakładkę "Konfiguracja" z sekcji "System"

 8. Kliknij "edrone" na pasku znajdującym się po lewej stronie, a następnie wprowadź swoje App Id i App Secret, które możesz znaleźć w ustawieniach integracji w pkt 3 w edrone. Następnie zapisz wprowadzone zmiany.


Synchronizacja statusów subskrybcji(opcjonalne)

W swoim panelu administracyjnym Magento znajdź moduł edrone i upewnij się, że "Wyślij dane przez curl" i "Synchronizacja stanu subskrypcji" są ustawione na "TAK"

Jeśli używasz Varnish, warto dodać nową ścieżkę (/edrone/) do ignorowania.

"if (req.url ~ "/edrone") { return (pass); }"

Proces konfiguracji w systemie edrone

 1. Przejdź do Integracji w ustawieniach edrone i znajdź sekcję "Synchronizacja statusu subskrypcji". Wprwadź dane:

  Adres url: Tutaj musisz wprowadzić adres endpoint'u, który zawiera nazwę Twojej domeny i postfix ".edrone.me/update_subscriber_status", na przykład: https://demo-store.edrone.me/update_subscriber_status (zamień demo-store na swoją domenę)

  Wersja: Następnie musisz wybrać wersję, obecnie zalecamy wybór NATIVE_4

  Synchronizowane statusy: Wybierz statusy wypisani i zapisani

 2. Ostatnim krokiem jest kliknięcie w przycisk Synchronizuj

Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji stanu subskrypcji, sprawdź naszą dokumentację.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?