Piękno Marketing Automation polega na tym, że oszczędza Ci wysiłku związanego ze śledzeniem każdego pojedynczego klienta, który jest zaangażowany przez kilka kampanii i w wielu kanałach.

Byłoby idealnie, gdybyś mógł po prostu ustawić wszystko raz i niczym się nie przejmować, wiedząc, że każdy element działa tak, jak powinien. Rezczywistośc jest jednak trochę inna - odbiorcy się zmieniają, podobnie jak rynek, na którym działasz. Ponadto, bez względu na to, jak dobra jest Twoja strategia, zawsze znajdzie się miejsce, aby ją zoptymalizować.

Aby być na to gotowym, musisz dokładnie monitorować wydajność swoich automatyzacji marketingowych, upewniając się, że generują dla Ciebie jak największą wartość. Żeby Ci w tym pomóc, stworzyliśmy nowy dashboard Engagement Analysis!

Kliknij w poniższe odnośniki aby przejść bezpośrednio do sekcji, które Cię interesują lub czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego po kolei!


Zaczynamy

Aby otworzyć Twój raport Engagement Analysis zaloguj się do panelu kontrolnego i przejdź do sekcji RAPORTY > ENGAGEMENTS DASHBOARD.

Pierwszą rzeczą, którą zobaczysz na górze strony jest menu kalendarza. Tutaj określisz przedział czasowy dla wszystkich wykresów pokazanych poniżej.

Możesz kliknąć ikonę kalendarza, aby wybrać niestandardowy przedział, na przykład od wybranej daty do innej lub ikonę zegara, aby wybrać predefiniowany zakres jak ostatni tydzień, miesiąc czy kwartał. Domyślnie kalendarz będzie ustawiony na ostatnie 30 dni.


Podsumowanie

Sekcja podsumowująca pokazuje porównanie scenariuszy automatyzacji z kampaniami newsletterowymi. Jej celem jest umożliwienie Ci szybkiego i łatwego przeglądu efektywności Twoich działań marketingowych. Bardziej szczegółowe metryki znajdują się w kolejnych sekcjach opisanych poniżej.

UWAGA: W edrone terminem "Newsletters" określamy unikalne kampanie, na przykład contentowe, informacyjne czy świąteczne. "Automation" to scenariusze angażujące, które są uruchamiane automatycznie na podstawie zachowania użytkownika lub innej ustalonej wcześniej reguły.

Sekcja "Podsumowanie" podzielona jest na trzy elementy:

 • Sent / Revenue: Wykres Sent pokazuje, ile wiadomości zostało wysłanych w wybranym czasie z wykorzystaniem 3 kanałów: Newsletters, Automation lub Push. Wykres Revenue pokazuje, ile przychodów zostało uzyskanych dzięki newsletterom i scenariuszom automatyzacji.

 • Top Automation: Wykres ten pokazuje najbardziej dochodowe scenariusze automatyzacji w wybranym przedziale czasowym. Każdy scenariusz jest reprezentowany przez dwa wykresy słupkowe, jeden dla przychodów, a drugi dla zamówień.

 • Top Campaigns: Wykres ten pokazuje najbardziej dochodowe kampanie newslettera w wybranym przedziale. Każda kampania reprezentowana jest przez dwa wykresy słupkowe, jeden dla przychodów, drugi dla zamówień.


Automatyzacja

Ta sekcja pokaże Ci szczegółowe wyniki Twoich scenariuszy automatyzacji. Jest ona podzielona na dwa elementy: Cards i Metrics.

Cards

Ta sekcja wyświetla ostatnie wyniki Twoich automatyzacji dla 6 kluczowych wskaźników:

 • Sent: Liczba wysłanych wiadomości.

 • OR (Open Rate): ile razy Twoje wiadomości były otwierane, wyrażone w procentach. OR = Liczba otwartych wiadomości / Liczba wysłanych wiadomości

 • CTR (Click-Through Rate): ile razy treść Twojej wiadomości została kliknięta, biorąc pod uwagę tylko unikalne kliknięcia. Na przykład, jeśli Twoja wiadomość zawierała 5 różnych linków i jeden użytkownik kliknął w ten sam link dwa razy, a drugi kliknął w trzy oddzielne linki, łączna liczba unikalnych kliknięć wyniesie 4 (1 od pierwszego użytkownika i 3 od drugiego). CTR = Liczba unikalnych kliknięć / Liczba wysłanych wiadomości

 • CTOR (Click-Through Open Rate): procent osób, które otworzyły Twoją wiadomość i kliknęły w co najmniej jeden link w wiadomości. CTOR = Liczba unikalnych kliknięć / Liczba otwartych wiadomości

 • Revenue: całkowity przychód uzyskany ze scenariuszy automatyzacji.

 • Activated Campaigns: ile scenariuszy automatyzacji było aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni.

Karty są obliczane na podstawie ostatnich 30 dni i porównywane z poprzednim okresem. Na przykład, jeśli przeglądasz swój raport 30 czerwca, ta sekcja pokaże Ci metryki od 1 do 30 czerwca, a na dole karty ("vs Last Month") będą one porównane z okresem od 2 do 31 maja. Różnice bieżącego okresu względem poprzedniego będą pokazane w procentach z zielonymi strzałkami sygnalizującymi wzrost i czerwonymi sygnalizującymi spadek.

Karty nie mogą być filtrowane, ponieważ są aktualizowane codziennie i mają stałe ramy czasowe.

Metrics

Ta sekcja jest wyświetlana w formie tabeli zawierającej aktualnie aktywne scenariusze automatyzacji. Daje to możliwość porównania wszystkich scenariuszy jednocześnie pod względem kluczowych metryk, w tym wyświetlenia sumy na dole. Możliwe jest filtrowanie wyników według kolumn, a po kliknięciu przycisku GO TO FULL VIEW na ostatniej kolumnie zostaniesz przekierowany do paneluz raportem danego scenariusza.

Element ten pozwala również na bardziej szczegółowe porównanie poprzez wybranie dwóch lub więcej automatyzacji za pomocą pola znajdującego się po lewej stronie każdego scenariusza.

Spowoduje to wygenerowanie dwóch nowych wykresów:

 • Overview: jest to wykres liniowy przedstawiający porównanie wybranych scenariuszy w czasie. W prawym górnym rogu wykresu masz możliwość wyboru jednej z trzech metryk: Przychód, Zamówienia lub Wysłane.

 • OR / CTR / CTOR: jest to wykres słupkowy przedstawiający porównanie wybranych scenariuszy w czasie. W prawym górnym rogu wykresu masz możliwość wyboru jednej z trzech metryk: Open Rate, Click-Through Rate lub Click-Through Open Rate.

W zakładkach poniżej każdego wykresu możesz filtrować granulację czasową tych wykresów wybierając Dzień, Tydzień, Miesiąc lub Rok.


Newsletter

Znajdziesz tu sześć kart z tymi samymi metrykami i parametrami co w Automation, ale zastosowanymi do Twoich newsletterów (Dynamic, Custom, Categories i A/B). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej szczegółów.

Poniżej tabel znajdują się dwa wykresy, również bardzo podobne do wykresów Automation:

Overview: Wykres liniowy pokazujący porównanie wszystkich typów Newsletterów w czasie. W prawym górnym rogu wykresu możesz wybrać jeden z trzech wskaźników: Revenue, Orders lub Sent.

OR / CTR / CTOR: Jest to wykres słupkowy pokazujący porównanie wszystkich typów Newsletterów w czasie. W prawym górnym rogu wykresu masz możliwość wyboru jednej z trzech metryk: Open Rate, Click-Through Rate lub Click-Through Open Rate.

Poniżej wykresów znajduje się tabela z kampaniami wysłanymi w ciągu ostatnich 30 dni. Możliwe jest porównanie wyników wszystkich na raz lub wybranie dwóch lub więcej konkretnych kampanii do niestandardowego porównania. W ten sposób pojawi się nowa tabela z tymi samymi kolumnami i dwoma dodatkowymi wierszami na dole, pokazującymi całkowite i średnie wyniki każdej z metryk.


Raporty PDF

Istnieje możliwość wygenerowania raportów PDF z pulpitu nawigacyjnego Angażuj . W tym celu należy wybrać odpowiedni przedział czasowy i kliknąć przycisk UTWÓRZ RAPORT PDF znajdujący się tuż pod datownikiem w lewym górnym rogu strony.

Poczekaj, aż plik zostanie wygenerowany i kliknij przycisk POBIERZ PDF, aby go pobrać.

Raport PDF to aż 3 strony danych z naszych obu dashboardów (Engagement i General).

Pierwsza strona pokazuje ogólne wskaźniki dotyczące ogólnej wydajności sklepu w zakresie przychodów, zamówień, Impact Rate i wysłanych e-maili, jak również tabelę z kampaniami newsletterowymi i aktywnymi Scenariuszami Automatyzacji w wybranym okresie.

Druga strona pokazuje szczegółowe metryki dotyczące scenariuszy Marketing Automation.

Wreszcie trzecia strona pokazuje szczegółowe metryki kampanii Newsletter.


Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz dalsze pytania dotyczące Raportu Engagement lub innych funkcji naszego systemu, pisz śmiało na nasz adres: hello@edrone.me


Szukasz czegoś innego? Sprawdź któryś z poniższych artykułów:

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?