W tym artykule dowiesz jak analizować ścieżki wielokanałowe Twoich klientów, które scenariusze generują najwięcej przychodów po clicku lub otwarciu wiadomości oraz  jaka jest jakość ruchu klientów generowanych przez edrone.

Wiedza z zakresu analityki internetowej jest istotna podczas optymalizacji działań marketingowych, a także w procesie efektywnego planowania budżetów na kampanie. Jak wiemy, ścieżka klienta nie zaczyna się od zakupu, a na drodze do konwersji występują różne źródła ruchu, które kolejno przyczyniają się do generowania przychodów. 

Warto pamiętać, że patrzenie na efektywność kanału jedynie poprzez pryzmat jego funkcji zamykania sprzedaży, prowadzi do niedoceniania tych z nich, które tę sprzedaż zapoczątkowały lub asystowały na ścieżce.

 
W lepszym zrozumieniu tego, czy kanał w większym stopniu pełni rolę zamykającą czy asystującą, pomagają właśnie raporty ścieżek wielokanałowych Google Analytcs. Odpowiadają one na pytanie: które kanały pojawiły się na ścieżce użytkownika, zanim dokonał on konwersji. 

 
My również w edrone zmierzyliśmy się z tematem ścieżek konwersji i stworzyliśmy dashboard, który pomaga Ci je analizować. 

Jak to zrobić?

Przejdź do sekcji Dashboard a następnie Google Analytics. 

Skąd mamy te dane?

Stworzyliśmy własny widok GA gdzie z Twojej integracji z edrone przesyłamy eventy
emai/open, email/click oraz email/subscribe,  a do Twojego GA wysyłamy event email_open  jeśli zintegrujesz swój widok Google Analytics z edrone. 

Pamiętaj o integracji z Google Analytics !

Aby, w pełni analizować ścieżki Twoich klientów należy zintegrować swoje konto w edrone z Google Analytics. Aby, tego dokonać przejdź  do opcji “Integracja GA” gdzie znajdziesz pełną instrukcję integracji

W jaki sposób analizować przedstawione dane?

W sesji Dashboard wybierz interesujący Cię okres czasowy, np. ostatnie 7 dni, sprawdź ile zakupów wygenerował edrone, a następnie przeanalizuj ścieżki zakupowe Twoich klientów przechodząc do sekcji Google Analytics.

Liczba zakupów dzięki edrone w wybranym okresie czasowym powinna być podobna do liczby konwersji wspomaganych w tym samym okresie czasowym.

 W tym miejscu możesz wybrać dane dotyczące ścieżek konwersji (Najważniejsze ścieżki konwersji) lub ruchu generowanego przez edrone (Ruch z edrone email).

Czym one się różnią? 

Najważniejsze ścieżki konwersji to wszystkie ścieżki klientów, w których udziale wziął edrone, zwane konwersjami wspomaganymi, a więc Konwersje/Najważniejsze ścieżki konwersji. Na przykład – wielu klientów może robić zakupy w Twojej witrynie po wyszukaniu Twoich produktów w witrynie Google. Mogli oni jednak poznać Twoją markę, czytając o niej na jakimś blogu albo podczas wyszukiwania produktów czy usług. Raporty Ścieżki wielokanałowe pokazują, jak poprzednie odesłania i wyszukiwania przyczyniają się do sprzedaży w Twojej witrynie. Raport Konwersje wspomagane pokazuje liczbę sprzedaży i konwersji, które udało się rozpocząć, wspomóc i sfinalizować za sprawą poszczególnych kanałów, a także wartość tych sprzedaży i konwersji.

Ruch z edrone to w Google Analytics ścieżka cały ruch--> źródło/medium. Sukces doprowadzenia do konwersji przypisywany jest ostatniemu źródłu odwiedzin witryny. Model ten jest standardem ustawionym w Google Analitics.  Wg Google model Ostatnia interakcja przypisuje cały wynik do ostatnich punktów styczności (tj. kliknięć) bezpośrednio przed sprzedażą lub konwersją. 

Czym one się różnią? 

  • Najważniejsze ścieżki konwersji  - ścieżka treści reklamy

Używając tej opcji, możesz przeanalizować ścieżki wszystkich konwersji wygenerowanych przez edrone mail, w danym przedziale czasowym w rozróżnieniu na te, które zostały otwarte, kliknięte lub wynikały z akcji subskrypcji 

Na wykresie możesz analizować ilość konwersji generowanych przez edrone oraz ich wartość w wybranym przedziale czasowym.

Zobaczysz także zbiorczą ilość konwersji wraz z kwotą brutto oraz % jaki stanowią one w całym Twoim ruchu w ecommerce. 

Niżej możesz zobaczyć wszystkie ścieżki konwersji, w których edrone brał udział wraz z ich liczbą i wartością konwersji

Tutaj warto przeanalizować, na którym momencie ścieżki edrone wystąpił i czy zakup był zrealizowany po kliknięciu czy otwarciu. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć zachowania Twoich klientów i ścieżki, jakie doprowadziły do zakupu. 

Przejdźmy zatem do drugiego widoku:

  • Najważniejsze ścieżki konwersji  - ścieżka kampanii

Te ustawienia służą do analizowania, która konkretnie Kampania przyniosła największe zyski lub wystąpiła najczęściej na ścieżce zakupów Twoich klientów. Były to rekomendacje, porzucony koszyk czy może newsletter?

Na wykresie możesz analizować ilość konwersji generowane przez edrone oraz ich wartość w wybranych przedziale czasowym.

Zobaczysz także zbiorczą ilość konwersji wraz z kwotą brutto oraz % jaki stanowią one w całym Twoim ruchu w ecommerce. 

Niżej możesz zobaczyć wszystkie ścieżki konwersji, w których poszczególne kampanie brały udział. Tutaj możesz przeanalizować które kampanie edrone wygenerowały największą sprzedaż, wystąpiły na ścieżce klienta najczęściej lub wielokrotnie 


Ruch z edrone email

Aby, analizować jakość ruchu wygenerowanego przez edrone przechodzimy do opcji “ruch z edrone email”. Tutaj zobaczysz ruch generowanych z edrone, który był na ścieżce klienta jako ostatni i przyczynił się do konwersji. 

W sekcji tej możesz analizować z jakiego źródła (open/click) pochodzi Twój ruch i które scenariusze odpowiadają za generowanie najwięcej przejść na stronę, a które warto zoptymalizować. Należy pamiętać, że przestawiamy tutaj tylko ruch zidentyfikowany przez nasz system, niecały ruch generowany przez edrone. 

Aby, analizować ruch generowany przez poszczególne kampanie edrone wybieramy opcję ruch z edrone mail, a następnie “ścieżka kampanii ” oraz interesujący mnie okres czasu.

Na wykresie możesz analizować ile użytkowników, z edrone, którzy otworzyli wiadomość lub przeszły na Twoją stronę. 

Niżej możesz przeanalizować, które kampanie generują największy ruch w Twoim sklepie, ile nowych użytkowników pojawiło się na stronie, ile wygenerowali sesji, jaki  współczynnik odrzuceń miały poszczególne kampanie, ile stron na sesje generowali użytkownicy, jaki był czas trwania sesji, współczynnik konwersji i przychód z transakcji. 

Aby analizować ruch generowany przez poszczególne źródła/medium edrone wybieram opcję ruch z edrone mail a następnie “ścieżka treści reklamy” oraz interesujący mnie okres czasu.

Na wykresie możesz analizować ile użytkowników z edrone i kiedy  przeszło na Twoją stronę w wybranym przedziale czasu.

Niżej możesz przeanalizować które źródło/ medium edrone, open, click czy subskrypcja generuje ruch na twojej stronie, jakość tego ruchu, ilość sesji i czas jej trwania, ilość transakcji i ich wartość. Przeanalizuj jakość ruchu, w zależności skąd on pochodzi. Tutaj warto się zastanowić, dlaczego Twoi klienci tylko otwierają wiadomości i w nie nie klikają.  Może to wynika z kreacji jakie stosujesz, może czas wysyłki nie jest odpowiedni, może komunikat nie jest speronalizowany, ale klienci znają Twój sklep, a mail im o nim przypomina. Sprawdź, przetestuj inne rozwiązania i przeanalizuj wyniki.

Co po integracji?

Tyle na temat naszego dashboardu. Aby, zobaczyć podobne dane w swoim GA należy zintegrować Twój widok GA z edrone. Po integracji edrone będzie wysyłał eventy email/open na Twój widok GA. Na Twojego GA nie wysyłamy akcji subscribe.

Aby, tego dokonać przejdź  do opcji “Integracja GA” gdzie znajdziesz pełną instrukcję integracji

 

W sekcji Google Analytics Integrations znajdziesz pełną instrukcję integracji, po prostu kliknij Show Instruction

Po integracji edrone będzie wysyłał eventy email/open wprost do Twojego Google Analytics a to Google umiejscowi je na ścieżkach konwersji. 

Jak to będzie wyglądało?

Przed integracją edrone wysyłał na Twój widok GA tylko akcję email/click korzystając z podpiętych UTMów, które znajdziesz w każdym designie scenariusza Newslettera czy Automatyzacji. 

Więcej o tym jak znaleźć edrone w GA znajdziesz tutaj

Po dokonaniu integracji na Twoim widoku Google Analytics pojawi się dodatkowa akcja: email/open jako treść reklamy. 

Tutaj będziesz mógł analizować ile zakupów Google zatrybuował po kliknięciu a ile po tak zwanym “otwarciu” maila jako ostatni punkt styczności przed atrybucją.

Aby, znaleźć taki widok należy przejść do źródło/medium, wybrać edrone, a następnie jako wymiar dodatkowy ustawić treść reklamy.

Z tego widoku możesz analizować ruch, który pochodzi z tych akcji oraz ilość transakcji w rozbiciu na edrone/email i edrone/click

Kiedy ustawisz wymiar podstawowy jako źródło/medium oraz treść reklamy,

a następnie dodasz wymiar dodatkowy "Kampanie" przeanalizujesz które Kampanie generują najwięcej po akcji email/click, która zaś po akcji email/open


Edrone/open i edrone/click w ścieżkach wielokanałowych

Jeśli chodzi o analizę ścieżek wielokrotnych w Twoim GA należy przejść kroki 

Konwersje -> ścieżki wielokanałowe- >najważniejsze ścieżki konwersji -> ustaw wymiar podstawowy źródło/medium ->ustaw  wymiar dodatkowy - ścieżka treści reklamy

Wyświetli Ci się widok ścieżek zakupowych w skład których wchodził edrone jako otwarcie maila lub jego kliknięcie.

Dzięki temu widokowi przeanalizujesz, w ilu transakcjach edrone wziął udział, które akcje dominowały i jak wyglądały ścieżki Twoich klientów.

Jeśli chcesz jeszcze dokładniej przeanalizować ścieżki Twoich klientów ustaw  wymiar podstawowy ścieżka kampanii oraz wymiar dodatkowy ścieżka treści reklamy i wybierz interesujący się scenariusz który został oznaczony UTMami. 

Będziesz mógł kolejno analizować swoje kampanie ze względu na miejsce na ścieżce a także akcję po której nastąpiła konwersja (open/click)

Pamiętaj, żeby odszukać te dane, należy zintegrować swój Google Analytics z systemem edrone. Aby tego dokonać przejdź  do opcji “Integracja GA” gdzie znajdziesz pełną instrukcję integracji lub przejdź do sekcji Integracje, a następnie GA INTEGRTATION. Dane będą wysyłane na Twojego Google Analytics od daty integracji.

W razie pytań, skontaktuj się z hello@edrone.me

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?