W zależności od scenariusza który tworzysz w mailingu dostępne są różne elementy dynamiczne. Oprócz treści zaciąganych automatycznie do tekstu są to elementy kreatora drag’n’drop, które do treści maila zaciągają inne produkty.

W menu kreatora w sekcji dynamiczny element mamy kolejno do wyboru:

PRZEGLĄDANE PRODUKTY

Zaciąga do treści maila produkty, które użytkownik przeglądał. Jeżeli klient nic nie przeglądał - dostanie najczęściej przeglądane produkty przez innych klientów

Tutaj mamy do wyboru element z wstawionym przyciskiem lub bez niego:

W obydwu opcjach jest możliwość edycji elementu:

  1. w tym celu klikamy lewym przyciskiem myszy w element. Powinno pojawić się takie oto okno:

Wybieramy krój fontu, jego wielkość, opcję “usuń linię” (pod nazwą), określamy czy tytuł ma wyświetlać się cały bądź skrócony i zapisujemy

b. edycja przycisku:

W tym celu najeżdżamy kolejno na element i wybieramy, które parametry edytujemy. Są to, kolejno od lewej:

  • Kolor przycisku

  • Kolor napisu

  • Treść napisu (widnieje tam również pole URL, które nie jest edytowalne - link zaciąga się automatycznie)

  • Kolor tła

Po wybraniu odpowiedniej opcji zatwierdzamy przyciskiem “OK”

BESTSELLERY
Element, który zaciąga produkty z 6 najlepiej sprzedajacych się w danej kategorii. Należy pamiętać aby wybrać którąś z nich:

Element możliwy jest do wyboru w kilku wariantach - zaciągający różną ilość produktów, różnej wielkości.

Tutaj analogicznie możemy edytować napisy analogicznie jak w poprzednim.


ZAKUPIONE PRODUKTY

Zaciągane są produkty, które klient zamówił (tutaj również opcja z przyciskiem i bez, edycja analogicznie jak w pkt 1)


PORZUCONE PRODUKTY
To te, które klient dodał do koszyka, ale nie dokończył procesu zakupowego (tutaj również opcja z przyciskiem i bez, edycja analogicznie jak w pkt 1)


PRODUKT WISHLISTY

Dostępny jedynie w scenariuszu WISHLIST - zaciągane są produkty, które pojawiły się w sklepie, po uprzedniej nieobecności. Ustawienie scenariusza wymaga działań IT po stronie sklepu


REKOMENDUJ

Na bazie uczenia maszynowego algorytm zaciąga produkty rekomendowane do przeglądanego, dodanego do koszyka bądź zakupionego produktu. Po integracji konieczne jest ok. 1-2 tygodnie, aby edrone nauczył się zachowań Twoich klientów.


PONIŻSZA TABELA PRZEDSTAWIA LISTĘ ELEMENTÓW DYNAMICZNYCH Z ZAZNACZENIEM W KTÓRYCH SCENARIUSZACH WYSTĘPUJĄ:

Did this answer your question?