Twój klient zapisał się do newsletter'a - brawo. Co dalej?
Możesz teraz wysłać do 4 dodatkowych wiadomości po zapisie do newsletter'a.
Te wiadomości mogą opisywać Twoje produkty, ważne informacje dotyczące Twojej firmy lub wyślij kupon rabatowy w ostatniej wiadomości. 

Jak to działa? 

1.ANGAŻUJ -> ZAPIS DO NEWSLETTERA

2.Wybierz model subskrypcji  (opt-in)
http://help.edrone.me/faq-polski/rodo-i-zagadnienia-prawne/opt-in-type

3. W DOSTOSUJ wybierz ile wiadomości chcesz wysłać do klienta po zapisie do newsletter'a. Pamiętaj, że wiadomość opt-in i powitalna nie wliczają się do wiadomości wielokrotnych.

4. Wybierz ilość dni i godzin po których chcesz wysłać wielokrotna wiadomość.
np. DNI 0  GODZINY 3 - znaczy, że wiadomość zostanie wysłana 3 h po zapisie do newsletter'a.
DNI 2 Godziny 5 - znaczy, że wiadomość zostanie wysłana 2 dni i 5 godzin po zapisie do newsletter'a.

5. W naszym scenariuszu poniżej pierwsza wiadomość zostanie wysłana 3 godzinach po zapisie do newsletter'a, druga wiadomość następnego dnia czyli dzień i 3 godziny po zapisie itd.  

6. Naciśnij ZMIEŃ

7. Wybierz TAGI
http://help.edrone.me/faq-polski/tagi-w-edrone-dlaczego-ich-potrzebuje

8. Zdefiniuj język 

9. W kroku DESIGN wybierz wiadomość, którą chcesz edytować.

10. Stwórz nowe wiadomości w naszym edytorze

Dodaj elementy dynamiczne, kupony, przycisk lub social media. 

11. Po stworzeniu wszystkich wiadomości wyślij wiadomość testową

12. Twoja wiadomość została wysłana

13. Jeżeli jesteś gotowy / gotowa wybierz guzik URUCHOM

14. Et Voila ! Twoje wielokrotne wiadomości będą wysłane zgodnie z Twoimi ustawieniami.  

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?