1. Otwórz inspektora za pomocą klawisza F12 lub klikając prawym klawiszem myszy na element na stronie wybierz z listy opcję: Zbadaj.

2. Przejdź do zakładki Elements.

3. Kliknij w strzałkę w lewym górnym rogu konsoli.

4. Od teraz klikając w poszczególne elementy szablonu będziesz w konsoli przenoszony do fragmentu kodu HTML odpowiedzialnego za ich wyświetlanie. Podwójne kliknięcie pozwoli Ci edytować fragment kodu dotyczący poszczególnych elementów i w ten sposób zmieniać wygląd szablonu.

5. Po zakończeniu edycji zamknij konsolę i kliknij Zapisz ponad oknem podglądu szablonu:


UWAGA: Staraj się edytować tylko niezbędne elementy. Edycja atrybutów takich jak: class, id, name może spowodować niepoprawne działanie scenariusza.

Did this answer your question?