Dokonanie zakupu nie musi oznaczać końca ścieżki zakupowej Twojego klienta. Z odpowiednim podejściem możesz zamienić jednorazowy zakup w długotrwały związek. Kluczem tej relacji może być odpowiednio dobrany cross-selling.

Czym jest cross selling?

Cross selling polega na wykorzystaniu możliwości sprzedażowej w celu dosprzedaży dodatkowego produktu lub usługi istniejącemu klientowi. Dodatkowym celem tego działania jest poinformowanie klienta o produktach, które mogą mu się przydać lub dopełnić działanie zakupionej rzeczy. 

Sprzedaż krzyżowa odbywa się na przykład, gdy klient zamawia ekspres do kawy, a sprzedawca niedługo po zakupie (lub w trakcie procesu zakupowego) proponuje mu kawę oraz płyn do czyszczenia maszyny jako produkty uzupełniające.

Jak to zrobić w edrone?

Platforma edrone pozwala na utworzenie scenariusza automatycznego do przeprowadzania cross-sellingu w kilku różnych przypadkach: po obejrzeniu, dodaniu do koszyka i zakupie produktu (lub produktów) z danej kategorii. Wystarczy jedynie kilka prostych ustawień.
 - W sekcji Angażuj wybieramy scenariusz “Cross-selling” i przechodzimy do Dostosuj.

 - Wybierz kategorię, do której chcesz rekomendować produkty: 

Uwaga: kategorie zaciągają się z feedu produktowego oraz z tego, co przesyłane jest w trace. Jeśli brakuje którejś kategorii, sprawdź poprawność feedu lub skontaktuj się z naszym supportem: hello@edrone.me

Ustaw reguły wysyłki:

  1. Wysyłaj nie częściej niż raz na - pozwala ograniczyć jak często dany mail z kampanii zostanie wysłany (przykład: klient spełnia dany warunek więcej niż raz w ciągu jednego dnia, jednakże capping jest ustawiony, by nie wysyłać częściej, niż raz dziennie - dzięki temu klient otrzyma tylko jedną wiadomość, nie dwie).
  2. Wyślij za - określa po jakim czasie od wykonania akcji kampania powinna być wysłana.
  3. Po oraz Logic Type - “Po” pozwala wybrać po jakim typie akcji scenariusz się uruchamia. Dostępne są: przeglądanie produktu, dodanie do koszyka, zamówienie. “Logic type” określa zbieżność danych dla wybranych kategorii cross-sellingu (np. jeśli wybieram rekomendowanie dla kategorii stoły oraz krzesła, to mogę dokonać wyboru, czy scenariusz odpali się po akcji dokonanej w jednej z dwóch kategorii (LUB) czy po akcji w obu kategoriach na raz (ORAZ)).
  4. Dodatkowe kategorie - możliwość włączenia dodatkowych kategorii do reguł cross-sellingowych.
  5. Wiadomość z jakąkolwiek regułą nie będzie wysyłana częściej niż - ustawienie cappingu dla całego scenariusza (jakakolwiek wiadomość ze scenariusza nie wyjdzie częściej niż raz na X dni).

Po ustaleniu Nadawcy (może być inny niż przy newsletterach) możemy przejść do sekcji Design i dodać kreacje.  Dla każdej reguły należy stworzyć osobną wiadomość.
Jeśli chcemy dodatkowo załączyć kupon, w następnym kroku dodajemy kody rabatowe, dla każdej wiadomości osobno:


W podsumowaniu możemy przetestować wiadomości i uruchomić scenariusz.

 Po wysyłce, w sekcji Raporty będziemy mogli podejrzeć skuteczność scenariusza. Możemy wybrać zakres dat, który nas interesuje i sprawdzić ilość wysłanych wiadomości, OR, CTR, CTOR, ilość zamówień, przychód, ilość wysłanych kodów rabatowych oraz liczbę wypisanych.

Did this answer your question?