W sekcji Ustawienia -> Export mamy możliwość wygenerowania Raportu Atrybucji.

Raport zawiera jedynie zamówienia, które zostały uzyskane "dzięki edrone" 

W pliku znajdują się poniższe kolumny: 

order id  - numer zamówienia
payment value - wartość zamówienia
order date - data zamówienia
attribution date  - data zamówienia
engagement type - rodzaj scenariusza
campaign nape - nazwa kampanii
attribution reason-  akcja  po jakiej zostało przypisane zamówienie (otwarcie maila bądź kliknięcie)
email open date - data otwarcia email
emaill click date - data kliknięcia w maila
email click url - link, który został kliknięty

Jak analizować raport?

Atrybucja może zostać przypisana po dwóch akcjach:

  • po kliknięciu ( tak jak w Google Analytics) 
  • po otwarciu maila 

Atrybucja po otwarciu maila wynika z zaobserwowania specyficznego działania klientów:
Klient otwiera maila -> Kopiuje kod rabatowy -> otwieraj stronę sklepu z przeglądarki -> kupuje produkt z wykorzystaniem kuponu 

Googla Analytics przypiszę tę atrybucje do 'organic", z kolei edrone uzna, że to jego zasługa, gdyż czas pomiędzy zakupem a otwarciem maila nie był długi.
Generując raport atrybucji, możesz filtrować dane po "attribution reason" , "email open date" oraz "attribution date" i samodzielnie zdecydować czy uznajesz to zamówienie za działania edrone, czy też nie. 

Did this answer your question?