W sekcji Ustawienia -> Export jest możliwość wygenerowania raportu "Wypisanych klientów" 

Plik zawiera poniższe kolumny: 

Email Address - adres email.
First Name - imię.
Last Name - nazwisko.
Country - państwo.
City - miasto.
Creation date - data pojawienia się w bazie.
First visit date -  data pierwszej wizyty w sklepie.
Last visit date  - data ostatniej wizyty w sklepie.
Number of visit - ilość wizyt na stronie.
Last add to cart date - data, kiedy został ostatni raz produkt dodany do koszyka.
Last order date  -  data ostatniego zamówienia.
Number of order - ilość zamówień.
Total order value - wartość całkowita zamówień.
Last email event open date - data ostatniego otwarcia maila.
Last email event click date  - data ostatniego kliknięcia w maila.
Tags  - tagi.
Subscription status - status subskrypcji.
Susbscription status reason - powód wypisania z subskrypcji. 


Poniżej znajdują się niektóre z powodów wypisania z subskrypcji: 

SUBSCRIPTION_CHANGED_EVENT_UNSUBSCRIBED - Ma zmieniony status na Wypisany. 

DATA_IMPORT_UNSUBSCRIBED - Baza została wgrana z statusem "Wypisanym".

CUSTOMER_DELETED_UNSUBSCRIBED -  Użytkownik został manualnie usunięty ze statystyk. 

SPAM_BOUNCED_UNSUBSCRIBED  - Uznany jako SPAM BOUNCED - nasz provider trzykrotnie próbował wysłać maila na tą skrzynkę jednak za każdym razem była odrzucana (jednym z powodów uznania ze spam jest przykładowo nieaktywny mail). Zatem automatycznie zmienia się status na Unsubscribed - jest to swoiste czyszczenie bazy.Did this answer your question?