W poniższym artykule poruszę takie kwestie jak: 

  • Higienizacja bazy. 
  • OR i CTR - w jaki sposób mierzyć, jakie wyniki są "dobre". 
  • Mail z "dobrego źródła" - jak wpłynąć na pozycjonowanie maila na koncie pocztowym.
  • Zdiagnozujemy najczęstsze problemy sklepów internetowych.

Zanim zaczniemy analizować raporty szczegółowe, ważna jest weryfikacja Twojej bazy. W jaki sposób została pozyskana? Od jak dawna ją zbierasz?
Dbanie o higienę bazy jest niezbędne do poprawnego funkcjonowania systemu.
Dzisiejsze filtry antyspamowe w gmail oraz innych programach pocztowych, działają na podstawie zachowania użytkownika. Innymi słowy, jeśli adresat wiadomości nie otworzy kilku wiadomości, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że Twoja kolejna wiadomość wysłana do użytkownika wpadnie do spamu. 

Zadbaj o higienę bazy: 

1. Zbieraj bazę w modelu Double Opt-in 

W modelu double opt-in użytkownik końcowy otrzyma na podany adres mailowy prośbę o potwierdzenie rejestracji, najczęściej poprzez skorzystanie z linka aktywacyjnego. Jest to nie tylko metoda na uniknięcie nieporozumień - mamy pewność, że adres mailowy istnieje, ale również ogranicza ryzyko prawne
(nie zostanie zapisana do bazy osoba nieświadoma).

2. Cyklicznie usuwaj użytkowników, którzy nie otwierają maili. 

Tak jak pisałam wyżej, wysyłka newslettera do osób, które nie otwierają maili,
jest szkodliwa. Nie ważna jest ilość subskrybentów, ale jakość bazy.
Zatem cyklicznie zmieniaj status na "Unsubscribe" użytkownikom, którzy nie otworzyli żadnego maila od Ciebie od co najmniej trzech miesięcy. 

W sekcji Ustawienia -> Export znajdują się raporty do pobrania: 

Raport  "Wszystkich klientów" zostanie wygenerowany w pliku csv.
Interesują Cię 2 kolumny - "email" oraz "Last event open date" 

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób najszybciej sortować dane, zapoznaj się
z naszym artykułem -  Jak wyselekcjonować nieaktywne kontakty?

Zwiększ dostarczalność swoich maili.


Rekord SPF i DKIM jest jednym z kilku mechanizmów ochrony przed podszywaniem się pod nadawcę email. Ustawienie SPF oraz DKIM może poprawić dostarczalność maili, ponieważ jest to sygnał, że email pochodzi z dobrego źródła.
Więcej informacji o syganturze DKIM  oraz zabezpieczeniu SPF znajdziecie
w naszych artykułach. 

Jak ustawić SPF I DKIM  (skrócona instrukcja) :

Aby poprawnie skonfigurować SPF, dodaj w rekordzie TXT w DNS następujący wpis:include:_spf.emaillabs.net.pl

DKIM

Aby poprawnie skonfigurować DKIM dla swojej domeny, należy w usłudze DNS dodać następujący rekord: emaillabs._domainkey.domena.pl. CNAME emaillabs._domainkey.emaillabs.net.pl. gdzie domena.pl to nazwa Twojej domeny.

Wpływ na pozycjonowanie maila w skrzynce pocztowej ma również: 

  • Tematyka maila ( Unikaj dużych liter - klient pocztowy może uznać Cię za spamera). 
  • Odpowiednie proporcje ( na jeden obrazek powinny przypadać trzy linijki tekstu). 
  • Unsubscribe link - jest dodany automatycznie do wszystkich kampanii wysyłanych z systemu edrone. 

Zdiagnozuj najczęstsze problemy Twojego sklepu.


W sekcji "Klienci" masz dostęp do szczegółowy statystyk dotyczących Twojego sklepu. 

Wartość płacących klientów 

System dzieli klientów ze względu na wartość zamówień dokonanych w sklepie internetowym. Podział ten bazuje na zasadzie Pareto i dynamicznie się zmienia. Mamy trzy grupy - płacący najmniej (80% użytkowników Twojego sklepu), średnie portfele ( tj. 19% Twoich klientów) oraz 1% płacących najwięcej. 

Na tej podstawie, możesz zdywersyfikować przekaz. Doceń płacących najwięcej, zachęć do zwiększenia wartości koszyka płacących najmniej oraz zmobilizuj średnie portfele. Wybór poszczególnych segmentów jest dostępny w sekcji "Odbiorcy" w Dynamicznym Newsletterze. 

Powracanie klientów

Wykres pokazuje stosunek jednorazowych klientów do powracających klientów. Wykres zawiera dane z ostatnich 7 dni. 

Poznaj swoich klientów

Pierwszy wykres, pokazuje stosunek nowych użytkowników do nowych klientów. Przykładowo 14/01 na stronie było 65 użytkowników, z czego 48 z nich dokonało zakupów. Osoby, które były na stronie pierwszy raz, a nie dokonały zakupu - nazywamy Potencjalnymi. Do tego segmentu również możesz skierować odpowiedni spersonalizowany przekaz. 

Kolejny wykres pokazuje całościowy ruch na stronie. 14/01 na stronie było 276 zidentyfikowanych użytkowników, z czego 143 osoby zdecydowały się dokonać zakupu. 

Raporty z całego okresu korzystania z systemu są widoczne poniżej. 

Dzięki analizie statystyk w łatwy sposób możesz zidentyfikować problemy Twojego sklepu oraz odpowiednio zareagować.

 Jeśli masz duży odsetek jednorazowych klientów - uruchom scenariusz "Przywracaj klientów". Przypomnij użytkownikom o swojej marce - opowiedz historię, poinformuj ich czym się wyróżniasz (może jest to wysoka jakość produktów albo niezawodny support). W dalszej kolejności możesz zaproponować rabat "dla powracających". Jednak nie rekomendujemy, aby od razu do tych użytkowników kierować agresywną kampanię promocyjną. Ważne jest przypomnienie wartości
i odnowienie relacji z klientem.

Potencjalni - W tym przypadku możemy spróbować z ofertą promocyjną.
Klient podjął kroki, aby zapoznać się z Twoją ofertą jednak coś go powstrzymuje przed zakupem. Może jest to za wysoka cena lub obawa czy produkt spełni  oczekiwania. Rozwiej jego wątpliwości - pamiętaj, aby wiadomość transakcyjna zawierała odpowiednią formę, więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Wysoka ilość użytkowników z statusem "Nieznanym" - Status nieznany jest nadawany użytkownikom, którzy zakupili produkty, jednak nie zapisali się do newslettera.  Możesz jednorazowo wysłać do nich informacyjny mailing -
po zakupie, z informacją o możliwości zapisania się do newslettera. Nie bądź nachalny, poinformuj jedynie o korzyściach z dołączenia do tej ekskluzywnej grupy. 

Analiza Raportów szczegółowych


W każdym z scenariuszy jest sekcja "Raporty".

W tej sekcji masz dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących konkretnego scenariusza, bądź kampanii. 

OR - współczynnik otwarć maili. Dla wiadomości transakcyjnych uznajemy dobry OR w wysokości 30%.  Jeśli chodzi o wiadomości marketingowe (newslettery),
to open rate wynosi w najlepszym przypadku 10%.  Wiadomości transakcyjne są lepiej odbierane przez użytkowników (wskaźnik wypisów jest również niewielki). Zatem zachęcamy do wykorzystania ich potencjału w pełni. 

CTR - wskaźnik pokazujący ilość klikniętych maili (przekierowań).
Zweryfikuj DESIGN kampanii, zobacz czy są dodane banery z call to action oraz elementy dynamiczne z przyciskami. 

Ilość wypisanych -  W sekcji Ustawienia -> Export możesz wygenerować raport wypisanych, w pliku znajduje się również powód wypisu. 

Zamówienia -  Zamówienia, które zostały uznane za dokonane dzięki działaniom scenariusza. Zamówienia są przypisywane po dwóch akcjach - "po kliknięciu"
oraz "po otwarciu" maila. Widoczna jest różnica, przypisywania konwersji między edronem, a Google Analytics. Google Analytics przypisuje konwersje jedynie
po "last click". Zdecydowaliśmy się na atrybucje również po otwarciu maila,
gdyż często klienci otwierają maila, kopiują kod rabatowy oraz otwierają stronę, wchodząc z przeglądarki. Dla GA będzie to konwersja "organic" dla edrone
"dzięki edrone" gdyż zakup został dokonany parę minut po otwarciu maila.
Więcej informacji jak odpowiednio skonfigurować GA znajdziesz w tym artykule.

Zastosowanie się do powyższych rekomendacji, pozwoli Ci świadomie planować swoją strategię marketingową. W razie pytań, problemów z analizą napisz na hello@edrone.me - a Customer Success Manager, chętnie Ci pomoże. 

Obejrzyj również nasz Webinar na temat analizy danych w edrone:

Did this answer your question?