Na ilość konwersji z kanału e-mail marketing mają wpływ wskaźniki: OR (open rate - współczynnik otwarć) i CTR (click-through rate - współczynnik klikalności). CTOR to stosunek kliknięć do otwarć, czyli procent osób, które kliknęły z tych, które otworzyły wiadomość. Co zrobić, gdy chcemy poprawić któryś ze wskaźników? W tym celu najlepiej skorzystać z modułu Newsletter A/B.
Chcąc poprawić OR - testujemy temat lub preheader. Natomiast w celu poprawy CTR możemy testować całe kreacje lub poszczególne elementy typu button, baner, treść, układ.
Ważne: pamiętamy, by podczas jednej wysyłki testować tylko jeden element.

Wysyłka testu A/B krok po kroku:

1. Przechodzimy do Angażuj -> Newsletter A/B i wybieramy "Stwórz nową kampanię".

2. W następnym kroku podajemy nazwę kampanii i zatwierdzamy klikając w strzałkę.

3. Dalej określamy procent adresatów dla wersji A, B i Zwycięskiej kreacji. Test możemy przeprowadzić maksymalnie na 50% (2x25%) bazy. Kółeczkiem na górze możemy zmienić % bazy, do której wyjdzie test. Resztę dosyłamy ręcznie do wersji wygranej, po ukończeniu testu.
Ważne: aby dosłać wygraną kreację należy poczekać na wyniki minimum 24h.

4. Następnie określamy Nadawcę wysyłek.

5. W dalszym kroku przygotowujemy 2 wiadomości różniące się od siebie jednym elementem.
Więcej, jak tworzyć wiadomość w kreatorze drag&drop >

6. W sekcji Odbiorcy wybieramy, do jakiej grupy puszczamy wysyłkę.

7. Dalej ustalamy datę i godzinę wysyłki testu lub wybieramy opcję "Natychmiast".

8. W Podsumowaniu możemy wysłać do siebie test. Po upewnieniu się, że jest OK, klikamy "Uruchom test A/B".

9. Po upływie min. 24h wchodzimy w sekcję "Wynik testu", skąd możemy wysłać wygraną kreację do reszty bazy. 

10. Pozostałe wyniki będzie można podejrzeć w Raportach.


W Internecie można znaleźć sporo dobrych praktyk odnośnie wysyłek email, jednak nic nie zastąpi testów na własnej bazie odbiorców. Dlatego w swoim planie marketingowym warto ująć też testy A/B i przeprowadzać je raz na jakiś czas. Jeżeli nie jesteśmy pewni wyniku - zawsze możemy powtórzyć test w podobnych warunkach (godzina, dzień tygodnia). Jeśli wynik za każdym razem będzie jednoznaczny, możemy uznać go za odpowiedź na nasze początkowe pytanie.

Did this answer your question?