W tym celu musimy wyeksportować całą bazę z poziomu Ustawienia > Eksport (screen poniżej). Wybieramy “Wszyscy klienci” i klikamy “Eksportuj”.

Korzystając z eksportu w edron, mamy pewność, że jest kodowane w UTF-8 (dzięki temu polskie znaki wyświetlą się prawidłowo). Całość jest opisana w OpenOfficeApache. Separator tekstu nie ma większego znaczenia. Rozdział bezpieczniej jest zaznaczyć tak, jak jest to na screenie poniżej.

Po upewnieniu się, że zaznaczyliśmy opcje zgodnie ze screenem, klikamy OK.

Po otwarciu dokumentu, musimy posortować naszą bazę. Najlepiej zrobić to po statusie subskrypcji.

Ważne
: zaznacz kolumnę “SubscriptionStatus”. Następnie wybierz sortowanie rosnące (w pierwszej kolejności wyświetlą się subskrybenci). Dalej wybierz opcję rozszerzenia zaznaczenia

Po posortowaniu, możemy usunąć z eksportu wszystkich, którzy mają status inny niż Subscribed. Nie musimy tego robić, ale można.

Następnie musimy odfiltrować użytkowników nieaktywnych, od co najmniej pół roku.

W tym celu wchodzimy w Dane > Filtr >Filtr standardowy...

Dalej wypełniamy pola, po których będziemy filtrować. Najważniejsze, żeby wybrać nazwę pola SubscriptionStatus i wpisać w filtrze wartość Subscribed (jak na screenie).

Po lewej stronie mamy pole “Operator”, które jest polem logicznym. Za jego pomocą możemy tworzyć filtry “węższe” lub “szersze”. W tym przypadku potrzebujemy mieć operator “I” (a nie “LUB”). Wybieramy pole “LastEmailEventOpenDate”...

… i nadajemy mu wartość “-0”. Dzięki temu dowiemy się, kto nie otworzył maila przez pół roku.

Analogicznie tworzymy kolejną regułę filtru. Wybieramy operator I….

...i pole LastEmailEventClickDate.

Musimy tutaj wybrać wartość “-0”. Dzięki temu będziemy wiedzieli, kto nie kliknął maila przez ponad pół roku.

Ważne! Pamiętaj, żeby wyciąć wynik i zapisać jako inny plik CSV. W innym przypadku cała Twoja praca pójdzie na marne.

Przygotowany plik .csv możemy zaimportować do bazy ze statusem nieznany (dla tych kontaktów będą działać scenariusze, jeśli mamy zaznaczoną opcję “Kontaktuj się również z nieznanymi?”) lub wypisany (wtedy lepiej dodać jeszcze tag, żebyśmy w przyszłości mogli łatwo odnaleźć te kontakty).
Więcej na temat, jak zaimportować bazę kontaktów >

Did this answer your question?