EXIT POPUP

Zadbaj o to aby zgody umieszczone na Exit PopUp były napisane językiem prostym i zrozumiałym dla Odbiorcy. Użytkownik zostawiając adres mailowy w Exit PopUp musi wyrazić świadomą i dobrowolną zgodę na komunikację marketingową poprzez wybrany kanał przekazu. Jeśli poprzez Exit PopUp zbierasz zarówno adresy e-mailowe jak i numery telefonów, niezbędne jest umieszczenie dwóch oddzielnych zgód. Poniżej znajdują się  przykładowe treści zgód na newsletter oraz wiadomości z potwierdzeniem subskrypcji. 

Poniżej znajdują się przykład poprawnie skonfigurowanego Exit PopUp oraz wiadomości z linkiem aktywacyjnym. 

Zgoda na newsletter (Exit Pop-up).

☐(obowiązkowe)

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nych powyżej danych osobowych w celu otrzy­my­wa­nia new­slet­tera. 

☐(obowiązkowe)

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji han­dlo­wych o wybranych produktach.

☐(opcjonalne)

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji han­dlo­wych i specjalnych ofert również za pomocą SMS.

Nie lubimy checkboxów i spamu. Lubimy natomiast wysyłać naprawdę dobre oferty. Zaznacz powyższe zgody, jeśli chcesz dostawać wyjątkowe treści o naszych promocjach. Pamiętaj, że zawsze możesz cofnąć swoją zgodę. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej jak chronimy Twoją prywatność, zobacz Politykę Prywatności lub napisz maila rodo@xyz.com. Administratorem Twoich danych jest XYZ

Copy maila (double opt-in) Wiadomość z potwierdzenie. 

Super! Już prawie się zapisałeś do naszego wyjątkowego newslettera. Zanim klikniesz w link aktywacyjny, zapoznaj się z tymi informacjami (link do Polityki Prywatności).

Pamiętaj, że Administratorem Twoich danych jest: XYZ z siedzibą w K. Zawsze możesz poprawić, sprostować swoje dane, cofnąć zgodę w dowolnym momencie, a nawet żądać przeniesienia lub usunięcia danych. Lista podmiotów, którym powierzamy Twoje dane jest tutaj. Robimy to po to, aby świadczyć swoje usługi jak najlepiej. Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie niezbędne, aby zabezpieczyć Twoje prawa (np. okres rękojmi lub przedawnienia, gdy kupujesz produkt). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, pisz do nas na maila rodo@xyz.com. Twoje bezpieczeństwo i zaufanie jest dla nas najważniejsze! p.s. Pamiętaj, że zawsze możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie

Poniżej tekstu umieść link aktywacyjny - element dynamiczny “Subskrybuj” 

Przed uruchomieniem kampanii skonsultuj treści swoich wiadomości  z działem prawnym. 

Did this answer your question?