1. Jeżeli posiadasz już konto do serwisu SMSAPI zaloguj się lub załóż konto.

2. Po lewej stronie z menu wybierz opcje Ustawienia API -> "Tokeny API(OAuth)". Następnie wygeneruj token o nazwie "edrone".

3. Przejdź do zakładki Ustawienia API -> "Adresy Callback". Dodaj 2 typy takich adresów: "Adres callback - raporty SMS (Wszystkie)" oraz "Adres callback - kliknięcia w idz.do (Wszystkie)" w każdym z nich jako adres URL podając "https://api.edrone.me/smsapiwebhook.php"

4. Zapisz token u nas w systemie sekcji INTEGRACJA -> SMSAPI


5. Aby dodać nowego nadawcę, przejdź do zakładki Wiadomości SMS -> "Pole nadawcy". Nadawca ten automatycznie pojawi się w panelu edrone.

Informacje dodatkowe:

  • Obecnie integracja z systemem SMSAPI wykorzystywana jest w przypadku scenariusza "Porzucony koszyk" oraz "SMS Newsletter".
  • To użytkownik odpowiedzialny jest za dostępność punktów niezbędnych do wysyłki wiadomości SMS na koncie SMSAPI.
  • Należy pamiętać, że wiadomości testowe SMS wysłane za pośrednictwem edrone wykorzystują punkty dostępne z konta SMSAPI.
Did this answer your question?