Przeglądasz raporty w GA i edrone i widzisz znaczące różnice w atrybucji? Zastanawiasz się z czego to wynika? Ten rozjaśni wszelkie niejasności! 

Atrybucje po otwarciach

Edrone robi atrybucje zakupu w oparciu o otwarcia nawet jeśli nie nastąpiło po nim kliknięcie. Jest to możliwe dzięki umieszczaniu w mailu ukrytego piksela śledzącego oraz naszemu mechanizmowi wiązania sesji w oparciu o cookie.

GA uwzględnia w atrybucjach otwarcia (impresje) dla własnych kanałów (Google AdWords, Google Display Network). Nie posiada jednak danych o otwarciach maili wysyłanych przez edrone. Dla edrone może zatem atrybuować zakup tylko jeśli użytkownik kliknął w link w mailu. W zależności od ilości zakupów tylko po otwarciu (tzw. “view-through”) różnice pomiędzy raportami edrone a GA mogą być znaczne.

Znane metody na “dogranie” tych danych do GA (m.in. piksel śledzący, przesyłanie GA cid) są obarczone ograniczeniami, które powodowałoby rozbieżności innego typu.

Raport atrybucji w edrone

edrone pozwala wygenerować szczegółowy raport, które zamówienia, kiedy i dlaczego zostały atrybuowane. W celu wygenerowania raportu:

 • Zaloguj się do panelu edrone (Mission Control)
 • Wybierz w menu Ustawienia > Export
 • Wybierz “RAPORT ATRYBUCJI (ATTRIBUTION REPORT)
 • Wybierz datę i kliknij Eksportuj

Konwersje E-commerce vs Cele

GA pozwala zdefiniować “Konwersję” na kilka sposobów, m.in.

 • Cel
 • Brak możliwości ustalenia wartości indywidualnych zakupów
 • Niezależnie od tego ile razy cel został osiągnięty w obrębie jednej sesji GA, tylko pojedyncza konwersja jest zliczana
 • E-commerce
 • Pozwala na precyzyjne określenie ilości i wartości konwersji
 • Wymaga integracji E-commerce

W celu analizy danych z edrone należy uwzględnić tylko konwersje z transakcji E-commerce

Atrybucje bezpośrednie vs wspomagane

GA używa dwóch odmiennych metod liczenia konwersji.

POZYSKIWANIE -> Cały ruch -> Źródło/medium

 • Uwzględnia tylko Ostatnie kliknięcie (tj. ostatnią interakcję przed zakupem)
 • Uwaga: jeśli ostatnia interakcja to Wejście Bezpośrednie konwersja jest przypisywana kanałowi który wstąpił przed Wejściem Bezpośrednim
 • Wyjątek: jeśli takiego kanału nie ma, wtedy dopiero konwersja jest przypisywana do Wejście Bezpośredni

KONWERSJE -> Ścieżki wielokanałowe -> Konwersje wspomagane

 • Uwzględnia wystąpienie kanału na różnych etapach ścieżki konwersji
 1. Konwersje po Ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie - konwersje gdzie kanał wystąpił jako ostatnia interakcja na ścieżce
 2. Konwersje wspomagane - ścieżki na których kanał wystąpił jako nie-ostatnia interakcja
 • Uwaga: ta wartość zawiera również ścieżki w których dany kanał wystąpił wielokrotnie: jako ostatni i nie-ostatni. Niektóre konwersję są zatem przypisane  podwójnie: zarówno do A jak i B

W edrone pokazujemy sumę konwersji wspomaganych i bezpośrednich. Aby zobaczyć to w GA należy obliczyć:

Unikalne Konwersje = Konwersje wspomagane (A) + Wartość konwersji po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednich (B) - Konwersje przypisane podwójnie (A∩B)

Jak obliczyć konwersje przypisane podwójnie:

 • Stwórz segment  “Ostatnia interakcja edrone”
 • Kliknij Segmenty konwersji
 • Wybierz “Utwórz nowy segment konwersji”
 • Nadaj mu nazwę “Ostatnia interakcja edrone”
 • Uwzględnij “Ostatnia interakcja” z “Źródło / Medium” edrone / email

 • Zastosuje nowo utworzony Segment konwersji
 • W kolumnie Konwersje wspomagane / Wartość wspomaganych konwersji zobaczyć obniżone liczby
 • Są to Konwersje przypisane podwójnie, które musisz uwzględnić we wzorze na Unikalne Konwersje powyżej

Ustawienia UTM w linkach

Podczas wysyłki maili edrone automatycznie dokleja do linków parametry utm_source, utm_medium oraz utm_campaign zgodnie z wartościami w panelu.

 • Wszystkie linki w mailu, który trafia do odbiorcy powinny mieć format api.edrone.me/email_click?d=xxx i po kliknięciu przekierowywać na url z parametrami &utm_source=edrone&utm_medium=email
 • Uwaga: jeśli jakiś link nie został podmieniony przez nasz system (np. używa nierozpoznanego przez nas formatu) konwersja nie zostanie zliczona po kliknięciu. Prosimy o zgłaszanie takiej sytuacji.
 • Strona docelowa na którą prowadzi link musi mieć zaimplementowany skrypt GA aby poprawnie zliczyć konwersję
 • Uwaga:  jeśli strona docelowa powoduje przekierowanie (HTTP Redirect), które “traci” parametry utm konwersja nie zostanie zliczona poprawnie przez GA

Dostęp do Google Analytics

W celu analizy danych Google Analytics przez zespół edrone potrzebujemy:

 •  Dostępu do danych ze wszystkich źródeł (nie tylko edrone). Jest to wymagane na potrzeby analizy ścieżek wielokanałowych, w szczególności konwersji wspomaganej.
 •  Dostępu do danych e-commerce. Zawierają one niezbędne informacje dotyczące kwot.

Uwaga: GA daje dostęp tylko do danych od momentu udostępnienia. Nie jesteśmy w stanie przeanalizować historycznych sytuacji.

Kolejną różnica w zliczaniu transakcji między GA (gdzie edrone je zlicza jako zakupu dzięki edrone) są przypadki::

 • klient odwiedzał stronę w trybie incognito
 • użytkownik usunął ciasteczka
 • klient przeglądał produkty na urzędzeniu mobilnym a zakupu dokonał przez komputer
 • klient kliknął w link w wiadomości, następnie zobaczył reklamę, kliknął w nia i dokonał zakupu
Did this answer your question?